ΔΕΙΤΕ πόσο θα πληρώσετε για τέλη κυκλοφορίας το 2016

Δείτε τις κατηγορίες και τα ποσά που θα πρέπει να πληρώσετε είτε ανάλογα με τα κυβικά για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μέχρι το 2010 και ανάλογα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2010

Χωρητικότητα κινητήρα (κ.εκ) – Ετήσια τέλη (σε €)

 • Από 51 μέχρι 300 κ.εκ 22 €
 • Από 301 μέχρι 785 κ.εκ 55 €
 • Από 786 μέχρι 1.071 κ.εκ 120 €
 • Από 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ 135 €
 • Από 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ 240 €
 • Από 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ 265 €
 • Από 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ 300 €
 • Από 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ 660 €
 • Από 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ 880 €
 • Από 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ 1.100 €
 • Από 4.001 και άνω κ.εκ 1.320 €

Οπως γράφει το asfalisinet.gr για να δείτε πόσο θα πληρώσετε πρέπει να βρείτε τις εκπομπές CO2 και πολλαπλασιάστε τα γραμμάρια που εκπέμπει το αυτοκίνητό σας επί το κόστος ανά γραμμάριο.

Εκπομπές ρύπων (γρ. CO2 / χλμ.) Ετήσια τέλη σε € / γρ. CO2

 • 0 – 100 (γρ./χλμ.) 0 €
 • 101 – 120 (γρ./χλμ.) 0,90 €
 • 121 – 140 (γρ./χλμ.) 1,10 €
 • 141 – 160 (γρ./χλμ.) 1,70 €
 • 161 – 180 (γρ./χλμ.) 2,25 €
 • 181 – 200 (γρ./χλμ.) 2,55 €
 • 201 – 250 (γρ./χλμ.) 2,80 €
 • Άνω των 251 (γρ./χλμ.) 3,40 €