Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας της 30.9.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη χθεσινή συνεδρίασή του (30.9.2015) αποφάσισε ομόφωνα, μετά από σχετική εισήγηση του προεδρείου της, να αναθέσει την υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις με 1 – 25 άτομα έτους 2015 στον Δ. Καρακώστα, Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Κε.Δι.Βι.Μ. 2 Ευρωσυμβουλευτική ΕΠΕ, με κριτήριο την τιμή της προσφοράς και την εντοπιότητά του.

Από το Δ.Σ.