Συνταγματική η δήλωση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών

Συνταγματική και σύμφωνη με το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έκρινε η Ολομέλεια της Αρχής Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων την δήλωση μαθητή ή των γονέων του, για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών για λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Η επίμαχη απόφαση (94/2015) έρχεται στο φως την ώρα που η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας  Σία Αναγνωστοπούλου έχει κάνει γνωστή την πρόθεση της για  κατάργηση της δήλωση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών καθώς θα αρκεί, όπως λέει, μια απλή αναφορά.

Η Αρχή κλήθηκε να ερμηνεύσει την  εγκύκλιο 12773/Δ2/23.1.2015 του υπουργείου Παιδείας που εκδόθηκε δύο  μέρες από τις  βουλευτικές εκλογές  του περασμένου Ιουνίου, σχετικά με τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή από το μάθημα των  Θρησκευτικών. Και αυτό έγινε με αφορμή προσφυγή μητέρας μαθητή Λυκείου, η οποία κατήγγειλε πως ο Λυκειάρχης αρνήθηκε «παράνοµα και αυθαίρετα να χορηγήσει στον υιό της απαλλαγή από το µάθηµα των θρησκευτικών, επικαλούμενος ένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο όπως το θρήσκευµα, το οποίο δεν δικαιούται να γνωρίζει και να επικαλείται στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας του περασμένου Ιανουαρίου  – όπως αναφέρει η Αρχή- στη επίμαχη δήλωση του μαθητή ή του γονέα στην οποία αναφέρεται ότι «ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, δεν είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει».

Όπως υπογραμμίζει η Αρχή, «παρέχεται η δυνατότητα στους γονείς που δε επιθυμούν να παρακολουθεί το παιδί τους το μάθημα των θρησκευτικών ή να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή εναλλακτικά να ζητούν την απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης με επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης οι οποίοι επιβάλλουν τη μη συμμετοχή στο μάθημα των θρησκευτικών».
Έτσι,  «δεν απαιτείται άνευ ετέρου δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος».

Στην απόφαση της η Αρχή αναφέρει  ότι η επίμαχη δήλωση είναι «σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Συντάγματος οι οποίες κατοχυρώνουν την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και τη  θρησκευτική ελευθερία, ως συνταγματική αρχή και ως ατομικό δικαίωμα».

Επιπλέον σημειώνει  ότι «η ελευθερία της θρησκευτικής εκπαίδευσης που συνιστά στο δικαίωμα εκείνου που έχει την επιμέλεια του ανήλικου να προσδιορίζει τη θρησκευτική εκπαίδευση του τέκνου του σύμφωνα με τις δικές του πεποιθήσεις αποτελεί έκφανση και μορφή της προβλεπόμενης στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του Συντάγματος θρησκευτικής ελευθερίας».

Η επίμαχη απόφαση  (94/2015) έρχεται στο φως την ώρα που  η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας  Σία Αναγνωστοπούλου  έχει κάνει γνωστή την πρόθεση της για  κατάργηση της δήλωση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών καθώς θα αρκεί, όπως λέει, μια απλή αναφορά.
Πηγή: news.gr