140 τα κενά στην Δευτεροβάθμια μετά και τις αποσπάσεις

Μετά και τις τελευταίες αποσπάσεις τα κενά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνεχίζουν να υφίστανται στον ίδιο βαθμό. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου σε δημοσίευμα της «Σ» ο αιρετός στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε κ. Γιώργος Καραμητσόπουλος είχε αναφέρει πως στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υπάρχουν συνολικά εκατόν σαράντα κενά. Παρά λοιπόν τις αποσπάσεις που έγιναν τα κενά παραμένουν τα ίδια, έχοντας ως αποτέλεσμα η παιδεία στον νομό να συνεχίζει να αιμορραγεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Καραμητσόπουλου τα κενά μετά τις αποσπάσεις συνεχίζουν να είναι εκατόν σαράντα. Συγκεκριμένα έχουν ως εξής σύμφωνα με τον κλάδο και την ειδικότητα.

Κων/νος Χονδρός

(ακολουθούν πίνακες)

Α. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 8
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 42
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 8
ΠΕ0401 ΦΥΣΙΚΟΙ 2
ΠΕ0402 ΧΗΜΙΚΟΙ 2
ΠΕ0404 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 3
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 10
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 2
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3
ΠΕ19 -ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΣΥΝΟΛΟ 99

 

Β. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΜΕΑΕ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 5
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 3
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΟΙ-ΧΗΜΙΚΟΙ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 4
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3
ΠΕ14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΠΕ18 ΦΥΤΙΚΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4
ΠΕ19 – ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9
ΤΕ01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΣΥΝΟΛΟ 41