Αφαίρεση ΑΦΜ και παύση λειτουργίας επιχείρησης σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής

Σε δραστικές ενέργειες θα προχωρά η Γενική Γραμματεία Εσόδων σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις φοροδιαφυγής και κλοπής του ΦΠΑ, αφού, σύμφωνα με νέα απόφαση θα απενεργοποιείται το ΑΦΜ και θα παύει η λειτουργία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τη απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου ανάμεσα στις περιπτώσεις που θα οδηγούν αυτόματα σε αφαίρεση του ΑΦΜ είναι:

– επιχείρηση με ενδοκοινοτικές συναλλαγές για ένα χρόνο δεν έχει υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις για την απόδοση του ΦΠΑ

– επιχείρηση με ενδοκοινοτικές συναλλαγές υποβάλλει επίσης για διάστημα ενός έτους μηδενικές δηλώσεις απόδοσης ΦΠΑ

– δεν βρίσκεται η διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα η επιχείρηση

– οι υπεύθυνοι της επιχείρησης αρνούνται να παράσχουν πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα που ζητούνται από τη φορολογική διοίκηση.

Το ΑΦΜ, όπως ορίζεται στην απόφαση, θα μπορεί να επιστραφεί μόνο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και προσκόμιση των στοιχείων εκείνων που θα αποδεικνύουν ότι εξέλιπαν οι λόγοι αναστολής του ΑΦΜ.

πηγή: lykavitos.gr