Το Τίμιο Ξύλο στο Αγρίνιο

Θα παραμείνει ως και το πρωί της Τρίτης 15/9 – Ανοιχτός καθημερινά ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής από 07.00 έως και 22.00

Το Τίμιο Ξύλο στο Αγρίνιο

Σήμερα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου έγινε η υποδοχή από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κκ Κοσμά του Τιμίου Ξύλου. Το κομμάτι του Τιμίου Ξύλου, που θα φιλοξενηθεί στην πόλη, στον ναό της Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία), μέχρι και το πρωί της Τρίτης, μεταφέρθηκε από την Μονή Ξηροποτάμου Αγίου Όρους και τον Καθηγούμενο Αρχιμανδρίτη Ιωσήφ. Η εκκλησία θα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 7.00 το πρωί έως και τις 22.00 το βράδυ.

Το Τίμιο Ξύλο στο Αγρίνιο

Στην θερμή και σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Δημοκρατίας υπό την παρουσία πλήθους κόσμου και ιερέων παρέστησαν και οι Αντιδήμαρχοι Ν.Καζαντζής, Ν.Γκρίζης, Α.Καλαμπαλίκης, Θ.Γρίβας, Μ.Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουείου και Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλ/νίας Κ.Ρόκος, Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας Π.Τσιχρητζής, ο Υποδιοικητής της Α.Δ Ακαρνανίας Δ.Παπαευθυμίου,ο Δοιηκητής και ο Υποδιοικητής του Πυροσβεστικής Υπηρεσέας Αγρινίου Χ.Μπόκας και Ν.Πετράκης και οι υποψήφιοι βουλευτές Μ.Σαλμάς, Γ.Μπόκα απο την Ν.Δ και Γ.Βασιλείου απο τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το Τίμιο Ξύλο στο Αγρίνιο

Ο Σεβασμιότατος είπε για την υποδοχή του Τιμίου Ξύλου: «#Μέσα στό κλίμα καί τήν κατάνυξι τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός, προσφέρει στήν πόλι αὐτή, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν Ἱερά Μητρόπολί μας καί σέ ὅλους μας μιά μοναδική εὐλογία σήμερα. Διά τῆς ἀγάπης καί τῶν χειρῶν τοῦ πανοσιολογιωτάτου καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου τοῦ Ἁγίου Ὅρους π. Ἰωσήφ καί τῆς τιμίας συνοδείας τοῦ ἔφερε ἀνάμεσά μας, τμῆμα τοῦ παναγίου Σταυροῦ, ἐπάνω στό ὁποῖο Αὐτός ὁ Κύριος καί Θεός μας, ὡς ἄνθρωπος, ἔχυσε τό πανάχραντο Αἷμα Του. Μπορεῖ τώρα τό Τίμιο Ξύλο νά βρίσκεται μέσα σέ ὡραιοτάτη καί εὐτρεπισμένη θήκη. Εἶναι τμῆμα ὅμως τοῦ φρικτοῦ ἐκείνου Σταυροῦ, τοῦ ἀκατέργαστου καί δυσβάστακτου, τόν ὁποῖο ὁ Κύριός μας ἀνέβασε στόν Γολγοθά καί σταυρώθηκε ἐπάνω σέ αὐτόν. Πάνω σέ αὐτόν τόν Σταυρό ὁ Κύριος καί Σωτῆρας μας «ἤπλωσε τᾶς παλάμας καί ἤνωσε τά τό πρίν διεστῶτα».

Το Τίμιο Ξύλο στο Αγρίνιο

Αὐτός ὁ Σταυρός πού πρίν ἀπό τήν Σταύρωσι τοῦ Κυρίου ἦταν ὄνομα πού θύμιζε καταδίκη, αὐτός πού ἦταν σύμβολο κατακρίσεως ἔγινε ὑπόθεσις καί σύμβολο σωτηρίας. Αὐτός ὁ Σταυρός, ἐνῷ εἴμασταν σέ κατάστασι ἐχθρότητος πρός τόν Θεό, μᾶς συμφιλίωσε καί μᾶς ἔκανε φίλους μαζί Του, μᾶς ἐξασφάλισε τήν εἰρήνη, μᾶς ἐχάρισε ἀμέτρητα ἀγαθά. Μέ τήν σταύρωσι τοῦ Κυρίου μας δέν ζοῦμε ἔξω ἀπό τό βασιλικό παλάτι τοῦ Πατέρα μας, γιατί ὁ Σταυρός μας ἄνοιξε τήν θύρα πού ὁδηγεῖ στήν δόξα τοῦ οὐρανοῦ. Δέν φοβόμαστε τόν διάβολο πλέον. «Φόβος καί τρόμος ἐπιπίπτει ἐπί τούς δαίμονας, ὅταν βλέπουσιν ἠμᾶς ποιουμένους μετά πίστεως τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ». Ἀγαπητοί, Φωτίζει καί παρηγορεῖ τή ζωή μας ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ μας. Εἶναι ὁ ἀνεξάντλητος ποταμός πού ἀρδεύει καί ζωογονεῖ «τήν πόλιν τοῦ Θεοῦ». Ἅς δοξάσουμε ὅλοι μας, σήμερα, τόν Ἐσταυρωμένο Κύριό μας, γιά τό ὅτι μας ἔφερε τόν Γολγοθά ἐδῶ, ἀνάμεσά μας. Τό γνωρίζουμε. Ὅπου Σταυρός, ἐκεῖ καί Ἐσταυρωμένος!

Το Τίμιο Ξύλο στο Αγρίνιο

Ἅς γονατίσουμε σήμερα, καί ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες, μέ πίστι, μέ εὐλάβεια, μέ εὐγνωμοσύνη πολύ καί ἄς ἀσπασθοῦμε ὁλόψυχα τόν ματωμένο μέ τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό. Αὐτές τίς ταραγμένες ἡμέρες, ἅς γεμίση ἡ καρδιά μας ἀπό γαλήνη καί παρηγορία, ὅταν θά ἀσπασθοῦμε τόν Τίμιο Σταυρό. Ἐκεῖνος πού καρφώθηκε ἐπάνω τοῦ πέρασε δυσκολίες, πόνεσε, δοκιμάσθηκε. Δέν δίστασε ὅμως νά ἀνέβη στό Σταυρό προκειμένου νά προσφέρει καί σέ ἐμᾶς τήν ἀνάστασι, τήν εἰρήνη, τήν γαλήνη, τήν αἰωνιότητα. Ἀσπαζόμενοι τόν Τίμιο Σταυρό, ἅς προσευχηθοῦμε νά φωτίση ὁ Κύριος ὅλους τους Ἕλληνας νά ἀφήσουν τήν ἐμπάθεια, τήν φιλαυτία, τήν διδασκαλία τῶν σκοτισμένων. Νά μετανοήσουν καί νά θελήσουν νά σηκώσουν τόν σταυρό τῆς θυσίας. Ἅς προσευχηθοῦμε ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριός μας νά φωτίσει τούς πάσης ἀποχρώσεως ἠγέτας μας νά συνέλθουν, νά ἀφυπνισθοῦν καί νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἐκπροσωποῦν τόν Ἑλληνικό λαό, ὁ ὁποῖος πιστεύει στό μυστήριο τοῦ Γολγοθά καί κάνει τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Νά ἀφήσουν τήν προδοσία τοῦ Σταυροῦ καί νά σκύψουν, νά παραδώσουν τό Γένος μας στήν σκέπη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Το Τίμιο Ξύλο στο Αγρίνιο

Πολλά νά ποῦμε στόν Τίμιο Σταυρό, πολλά νά πάρουμε. Τό ἔλεος τοῦ Ἐσταυρωμένου νά ζητήσουμε, ζωή σταυρική καί σωτήρια νά θελήσουμε νά ζήσουμε μέσα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὀφείλουμε ὅμως νά ὁμολογήσουμε καί νά εὐχηθοῦμε. Ἄν δέν θελήσουμε σήμερα νά στηριχθοῦμε σέ τοῦτο τό πανίσχυρο στήριγμα, στόν πανάγιο Σταυρό, δέν θά μπορέσουμε νά βγάλουμε πέρα τόσες ἐπιθέσεις πού δεχόμαστε. Τό θέριεμα τῶν παθῶν μας, τίς δυσκολίες τῆς καθημερινῆς ζωῆς, τῆς ὑγείας, ἀλλά καί τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας τά προβλήματα. Μόνο τό ἀγκάλιασμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἶναι ἡ σωτηρία. Κι ἐκεῖνοι πού ἔπεσαν, πού πρόδωσαν τόν Σταυρό, πού τόν ἔβρισαν, πού τόν ἀρνήθηκαν, μποροῦν νά ἐπιστρέψουν. Τούς περιμένει ἡ ἀγάπη, τά ἀνοιχτά αἱματωμένα χέρια τοῦ Ἐσταυρωμένου πάνω στό Σταυρό. Ἐπιτρέψατέ μου νά εὐχαριστήσω τόν πολυσέβαστο ἅγιο καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου π. Ἰωσήφ καί τήν τιμία συνοδεία του γιά τήν ἀγάπη τους καί τίς πολλές θυσίες τούς προκειμένου νά φέρουν τόν Τίμιο Σταυρό ἀνάμεσά μας.

Το Τίμιο Ξύλο στο Αγρίνιο

Το Τίμιο Ξύλο στο Αγρίνιο