Θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αγρινίου για δάνειο σε ελβετικό φράγκο

Για πρώτη φορά στην Αιτωλ/νία:

Θετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αγρινίου για δάνειο σε ελβετικό φράγκο

Δια της νομικής οδού πέτυχε και την μείωση κατά 40% της μηνιαίας του δόσης.

 

 

Το Πρωτοδικείο Αγρινίου με την υπ αρ. 261/2015 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δικαίωσε συμπολίτη μας, που είχε λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο, επαναφέροντας την συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε, κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου, στις 05/01/2007.

Ο δανειολήπτης είχε λάβει την συγκεκριμένη ημερομηνία στεγαστικό δάνειο ύψους 133.341,57 ευρώ με ισοτιμία 1,6097 ελβετικά φράγκα ανά 1 ευρώ. Ενώ, όμως πλήρωνε τις δόσεις του ανελλιπώς κάθε μήνα, όντας συνεπέστατος, έχοντας καταβάλει συνολικά έως και τον Απρίλιο του 2015 το ποσό των 70.381,99 ευρώ, εντούτοις από τα έγγραφα που του έστελνε η τράπεζα φαίνονταν να οφείλει ακόμη περί τις 160.000 ευρώ. Αυτό οφείλονταν στη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας των τελευταίων ετών, που είχε ως επιπλέον συνέπεια να είναι υποχρεωμένος ο δανειολήπτης να καταβάλλει πιο πολλά χρήματα, προκειμένου να αποπληρώνει τις μηνιαίες δόσεις του δανείου.

Για τους λόγους αυτούς, άσκησε αγωγή στο Πρωτοδικείο Αγρινίου, με επιμέλεια του δικηγορικού γραφείου Αποστόλου Αθ.Κασβίκη και Μαρίνας Λαζ.Καρρά, με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί ότι το ποσό των 133.341,57 ευρώ ήταν το μοναδικό που οφείλει να επιστρέψει στην τράπεζα, ότι είχε καταβάλλει έως τον Απρίλιο του 2015 το ποσό των 70.381,99 ευρώ και να υποχρεωθεί η τράπεζα να δέχεται την καταβολή των μηνιαίων δόσεων με την αρχική συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε όταν έλαβε το δάνειο στις 05/01/2007,δηλαδή 1,6097 ελβετικά φράγκα ανά 1 ευρώ και όχι με την τρέχουσα ισοτιμία.

Παράλληλα, άσκησε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και πέτυχε την έκδοση της υπ αρ. 261/2015 απόφασης, με την οποία το Δικαστήριο, αφού έκρινε ότι θα ευδοκιμήσει η αγωγή, διέταξε την τράπεζα να αποδέχεται την καταβολή των μηνιαίων δόσεων με την αρχική συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε όταν έλαβε το δάνειο στις 05/01/2007, δηλαδή 1,6097 ελβετικά φράγκα ανά 1 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε ήδη η μηνιαία δόση του περίπου κατά 40%. Επίσης, απείλησε την τράπεζα με επιβολή χρηματικής ποινής ύψους 150 ευρώ υπέρ του δανειολήπτη, για κάθε τυχόν παράβαση απόφασης.

Κων/νος Χονδρός