Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Αγρινίου

Εγγραφές

στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Αγρινίου

 

Στα περσινά αριθμητικά επίπεδα αναμένεται να είναι και φέτος οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Αγρινίου. Τι ισχύει για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ και τι δηλώνει ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του δήμου.

 

Ξεκίνησαν χθες οι επανεγγραφές των παιδιών που ήταν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά στους Παιδικούς Σταθμούς του δήμου Αγρινίου και τις επόμενες μέρες αναμένεται να γίνουν και οι νέες εγγραφές. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του δήμου Αγρινίου» κ. Βασίλη Καρακώστα, μετά και την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης των εγγραφών, αυτής των νέων εγγραφών, θα δοθεί μια προθεσμία κάποιον ημερών, μεταξύ επτά και δέκα του μήνα, ώστε να γίνουν οι πιθανές ενστάσεις. Ήδη οι γονείς που κάνουν τις εγγραφές των παιδιών τους στους διάφορους παιδικούς σταθμούς του δήμου ενημερώνονται για το χρονικό περιθώριο των ενστάσεων, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό μπέρδεμα που μπορεί να προκύψει. Μεταξύ δεκατρείς και δεκαπέντε του μηνός, σύμφωνα με τον κ. Καρακώστα, θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εγγραφές των παιδιών, των οποίων ο αριθμός αναμένεται να κυμανθεί στα περσινά επίπεδα. Ο συνολικός αριθμών των παιδιών που φέτος θα εγγραφούν στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα είναι περίπου στα χίλια διακόσια παιδιά και αναμένεται να γίνουν όλα δεκτά. Παράλληλα, έγιναν και οι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και η αποκατάστασή τους με κάθε διαφάνεια. Ενδέχεται λόγο εκλογών να καθυστερήσουν οι τοποθετήσεις στους παιδικούς σταθμούς των προσληφθέντων στα πεντάμηνα προγράμματα απασχόλησης, κάτι που ήταν άκρως απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών με την νέα σχολική χρονιά.

Πέραν όμως αυτών, σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ, ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων, πλήρων και ελλιπών φακέλων, δικαιολογητικών και επί των πινάκων απορριφθεισών μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail με σκαναρισμένα έγγραφα, όμως εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη από την ανάρτησής τους ημερομηνία και σύμφωνα πάντα με το υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης». Σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με courier, η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «Υποβολή ένστασης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη υλοποίηση της δράσης εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015 – 2016». Η υποβολή της ένστασης με τον συγκεκριμένο τρόπο θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται, ήτοι μέχρι τις 10/9/2015. Για το εμπρόθεσμο της ένστασης, που θα υποβληθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα ληφθεί υπόψη μόνο η ημερομηνία που πρωτοκολλείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Στο έντυπο της ένστασης θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και φυσικά να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ενστάσεις που θα είναι ασαφείς ή τα  δικαιολογητικά που δεν θα διαθέτουν έντυπο ένστασης δεν θα γίνονται αποδεκτά. Επίσης, στην διαδικασία των ενστάσεων δεν θα γίνεται αποδεκτή ουδεμία αλλαγή στις επιλεγείσες από τις μητέρες δομές. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων, αλλά και των απορριφθεισών περιπτώσεων συντάσσονται μετά και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, ενώ οι πίνακες αυτοί θα διαθέτουν τον κωδικό της μητέρας και του παιδιού, καθώς επίσης και τα στοιχεία της αντίστοιχης δομής στην οποία θα συμπεριληφθεί το εκάστοτε παιδί. Οι αιτούντες μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησή τους στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α paidikoi.eetaa.gr, ενώ η εφαρμογή θα απαιτεί την εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ, που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής του κάθε υποψήφιου.

Κων/νος Χονδρός