Αιτήσεις για 19.101 θέσεις σε υπουργεία και περιφέρειες

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στη μεγάλη -τρίτη- προκήρυξη του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που αποσκοπεί στη δημιουργία 19.101 θέσεων πλήρους πεντάμηνης απασχόλησης σε υπουργεία, Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν τις αιτήσεις τους έως τις 14 Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθ” όλη τη διάρκεια του 24ώρου στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού, στην ιστοσελίδα www.oaed.gr.