Όλοι οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Αιτ/νία στη ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ που κυκλοφορεί

Σήμερα Πέμπτη 27/08 θα βρείτε στη «Σ» ένθετο 27 σελίδες με τους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και πλούσιο ρεπορτάζ για τους πρώτους των πρώτων.

Για την καθημερινή σας ενημέρωση, στη «Συνείδηση» που κυκλοφορεί!