Οι Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι μια ομάδα διαταραχών που αφορά συγκεκριμένα ελλείμματα σε τομείς όπως η ακαδημαϊκή επίδοση, η γλώσσα, ο λόγος ή η κινητική λειτουργία. Η αιτία αυτών των ελλειμμάτων  δεν είναι  νοητική υστέρηση, αυτισμός ή κάποια διαγνωσμένη νευρολογική ή άλλη οργανική διαταραχή ή περιβάλλοντα με περιορισμένα εκπαιδευτικά ερεθίσματα. Οι δυσκολίες αυτές δεν έχουν σχέση με τη νοημοσύνη του παιδιού. Οι άνθρωποι που παρουσιάζουν κάποια από αυτές τις διαταραχές είναι συνήθως μέσης ή ακόμα και υψηλής νοημοσύνης, απλώς έχουν μια ειδική δυσκολία σε κάποιο νοητικό τομέα. Οι μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται σε μια διαφορετική λειτουργία του εγκεφάλου, η οποία επηρεάζει τη λήψη και την επεξεργασία μιας πληροφορίας.  Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι το παιδί δεν είναι έξυπνο απλά τα παιδιά που παρουσιάζουν τέτοιες ιδιαιτερότητες  βλέπουν, ακούν και αντιλαμβάνονται τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο.

Συνήθως προς το τέλος της Α΄ με αρχή της Β΄ Δημοτικού, μπορούν να γίνουν εμφανή τα πρώτα σημάδια ότι ένα παιδί  μπορεί να έχει δυσλεξία ή άλλη μαθησιακή δυσκολία. Οι πρώτες ενδείξεις είναι συνήθως ότι παρουσιάζει δυσκολία με την εκμάθηση της Ανάγνωσης και της Γραφής, προσθέτει ή αφαιρεί γράμματα σε λέξεις ή παραλείπει ολόκληρες λέξεις διαβάζει ή γράφει, έχει προβλήματα στο να μάθει να λέει την ώρα, γράφει πολύ αργά και δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τις εργασίες του μαζί με τα άλλα παιδιά στην τάξη. Οι συνηθέστερες μαθησιακές δυσκολίες είναι  η δυσλεξία, η δυσαριθμησία, η δυσγραφία, η δυσαναγνωσία, δυσορθρογραφία, η δυσπαραξία και η διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητας. Οι διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες. Για παράδειγμα μπορεί να διαγνωστεί από έναν ειδικό σχολικό ψυχολόγο.

Τις περισσότερες φορές οι γονείς, όταν ανακαλύψουν ότι κάτι δεν πάει καλά στην ανάπτυξη του παιδιού τους, νιώθουν άβολα και αμήχανα. Όμως  η ενοχή και η άρνηση δεν πρόκειται να βοηθήσουν την κατάσταση. Πρέπει να γνωρίζεται ότι είναι άσκοπο να πιέζετε το παιδί, αφού δεν μπορεί να προσπαθήσει περισσότερο ή να συγκεντρωθεί από μόνο του, αν δεν του δείξετε τον κατάλληλο τρόπο για να το πετύχει. Όπως σε ένα κρυολόγημα η λύση είναι η επίσκεψη σε ένα γιατρό για την λήψη θεραπείας έτσι και σε αυτή τη περίπτωση, αν και δεν πρόκειται για ασθένεια, η συνεργασία με κάποιον εξειδικευμένο επιστήμονα (λογοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή) μπορεί να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του παιδιού. Ο εκάστοτε ειδικός γνωρίζει τρόπους διδασκαλίας που μπορούν να διευκολύνουν την εκμάθηση του παιδιού και μπορεί να διδάξει και στους γονείς  αυτούς τους τρόπους ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν το παιδί τους. Η έγκαιρη διάγνωση και συνεργασία με ένα ειδικό αποτελούν θετικά πρόσχημα στην ανάπτυξη του παιδιού και την αντιμετώπιση των δυσκολιών. Τα παιδία με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι λιγότερα έξυπνα ή έχουν λιγότερες δυνατότητες από τα υπόλοιπα παιδιά απλά έχουν τον δικό τους τρόπο. Επίσης είναι σημαντικό οι γονείς να θυμούνται ότι το πως συμπεριφέρονται οι ίδιοι στο παιδί τους έχει και τη μεγαλύτερη επίδραση στην εξέλιξη του.

Κ.Γ.