Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής τ.ε. TEI Δυτικής Ελλάδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services».

Το Π.Μ.Σ. έχει αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στις βασικές τεχνολογίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και έλεγχο σύγχρονων και μελλοντικών ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των:

Τεχνολογιών Internet Επόμενης γενιάς
Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές
Τεχνολογίες Υλικού και λογισμικού για Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2015. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.cied.teiwest.gr/form_msc. Η αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να αποσταλεί ταχυδρομικά στη Γραμματεία μαζί με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ιστοσελίδα: http://www.cied.teiwest.gr/msc/
Email: msc-cied@teimes.gr

Τηλέφωνο: (+30) 26340 38566
Fax: (+30) 26340 29667

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Δρ Τριανταφύλλου Βασίλης
Καθηγητής