Δήμος Αγρινίου: Πρόσκληση για τη 10η τακτική συνέλευση

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 10η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου. «Επανασύσταση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και κατάργηση του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

2. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

3. Χρηματοδότηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου» από το Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

4. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 1267/02-07-2015 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για διάλυση σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.»
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

5. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:
Α) «Συνδέσεις αποχέτευσης στο δίκτυο Λεπενούς.» (1η παράταση).
Β) «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου Δήμου Αγρινίου.» (4η παράταση).
Γ)«Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας και διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας ΑμΕΑ μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας.» (2η παράταση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

6. Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση – ανακατασκευή οδών & Κ.Χ. στο Δ.Δ. Αγρινίου (περιοχή Αη-Βασιλιώτικα.»
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

8. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

9. Έγκριση διενέργειας της «προμήθειας ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2015-2016.»
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

10. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

11. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

12. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 32/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

13. Προσκύρωση οικοπεδικού τμήματος στο Ο.Τ. 538 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής, επί αιτήσεως Μαριάνθης Αρίδα.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 33/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
14. Χορήγηση αδειών σε παραγωγούς για Λαϊκές Αγορές.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

15. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

16. Δικαιολόγηση απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά την περίοδο από 1-1-2015 έως 30-06-2015.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ