Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ -Ιούνιος 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ

ΙΟΥΝΙΟΣ  2015

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  • Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούνιο 2015, ανήλθε σε 803.687 άτομα. Από αυτά 464.623 (ποσοστό 57,81%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 339.064 (ποσοστό 42,19%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 311.012 (ποσοστό 38,70%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 492.675  (ποσοστό 61,30%).
  • Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούνιο 2015, ανήλθε σε 129.773 άτομα. Από αυτά 72.376 (ποσοστό 55,77%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 57.397 (ποσοστό 44,23%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 49.143  (ποσοστό 37,87%) και οι γυναίκες σε 80.630  (ποσοστό 62,13%).
  • Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Ιούνιο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 77.960 άτομα, από τα οποία οι 74.011 (ποσοστό 94,93%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 3.949 (ποσοστό 5,07%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 39.728  (ποσοστό 50,96%)  και οι γυναίκες σε 38.232  (ποσοστό 49,04%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 67.738 (ποσοστό 86,89%) είναι κοινοί, 3.923 (ποσοστό 5,03%) είναι οικοδόμοι, 3.949 (ποσοστό 5,07%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.463 (ποσοστό 1,88%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 782 (ποσοστό 1,00%) είναι εκπαιδευτικοί, και 105 (ποσοστό 0,13%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΪΟ 2015

ΜΑΪΟΣ

2015

ΙΟΥΝΙΟΣ

2015

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 809.018 803.687 -5.331 -0,66%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 126.916 129.773 2.857 2,25%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 83.685 77.960 -5.725 -6,84%

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 311.012 38,70% 49.143 37,87% 39.728 50,96%
Γυναίκες 492.675 61,30% 80.630 62,13% 38.232 49,04%
Σύνολο

 

803.687 100,00% 129.773 100,00% 77.960 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 7.533 0,94% 1.138 0,88% 43 0,06%
20-24  ετών 64.579 8,04% 6.896 5,31% 3.454 4,43%
25-29 ετών 112.647 14,02% 14.705 11,33% 11.282 14,47%
30-44  ετών 328.596 40,89% 48.581 37,44% 39.531 50,71%
45-54 ετών 178.258 22,18% 29.327 22,60% 16.435 21,08%
55-64 ετών 103.030 12,82% 25.111 19,35% 6.878 8,82%
65 ετών και άνω 9.044 1,13% 4.015 3,09% 337 0,43%
Σύνολο

 

803.687 100,00% 129.773 100,00% 77.960 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

20.341 2,53% 6.752 5,20% 2.176 2,79%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

249.498 31,04% 49.861 38,42% 23.454 30,08%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 382.838 47,64% 50.881 39,21% 37.519 48,13%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 151.010 18,79% 22.279 17,17% 14.811 19,00%
Σύνολο

 

803.687 100,00% 129.773 100,00% 77.960 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

755.713 94,03% 117.623 90,64% 68.870 88,34%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.869 1,35% 2.243 1,73% 1.761 2,26%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 37.105 4,62% 9.907 7,63% 7.329 9,40%
Σύνολο

 

803.687 100,00% 129.773 100,00% 77.960 100,00%

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.