Στις 12:00 η συνεδρίαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στ. Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας

Στις 12:00 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας, στο κτήριο του «Ξενία». Η ημερήσια διάταξη που υπογράφεται από τον πρόεδρο Χρήστο Σαλαμούρα, περιλαμβάνει:

Έγκριση δαπανών συμμετοχής εκπροσώπου του συνδέσμου στην 9η Πανελλήνια Σύνοδο Φο. Δ. Σ. Α. σε υλοποίηση της 28/2015 Α. Δ. Σ.
Λήψη απόφασης σχετικά με την εκσκαφή – επεξεργασία- απόθεση γαιώδους υλικού μετά την τροποποίηση της θέσης της νέας Δ/Ξ στραγγιδίων.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσεως 2015 .
Συζήτηση αιτήματος της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. σχετικά με εναπόθεση απορριμμάτων του καταστήματος κράτησης Μαλανδρίνου στο ΧΥΤΑ Βλαχομανδρας.
Έγκριση δαπανών

Πηγή:lepantomag.gr