Ημερίδα από το Επιμελητήριο με θέμα «Δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων Π.Ε. Αιτ/νίας»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των μεταναστών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των μεταναστών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες» σας καλεί να συμμετάσχετε στην Απολογιστική ημερίδα της πράξης «Δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων Δήμων Αγρινίου, Θέρμου και Ξηρομέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης 5 «Διοργάνωση Ημερίδων» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Ιουλίου και ώρα 19:00 μμ, στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου & Σμύρνης 1 στο Αγρίνιο με θέμα :

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων Δήμων Αγρινίου, Θέρμου και Ξηρομέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας»

Καινοτόμα σχέδια μείωσης της ανεργίας, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης

Στόχος να παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης, τα αποτελέσματα του και τα οφέλη που αποκόμισαν οι ωφελούμενοι και οι τοπικές επιχειρήσεις από την υλοποίηση των δράσεων της πράξης.