Απάντηση Χ. Σταρακά με αφορμή δημοσίευμα για το πρόγραμμα επισιτισμού

Η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά,με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με το πρόγραμμα που πρόκειται να διαχειριστεί για τους απόρους και την συνεργασία με τον δήμο Αγρινίου δηλώνει ότι:

α) οι συζητήσεις για τόσο σοβαρά θέματα που απασχολούν τους πιο αδύνατους στην κοινωνία γίνονται στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο και δεν κανονίζονται με επικοινωνίες στελεχών ή υπηρεσιακών παραγόντων
και β) ότι η συνεργασία της Αντιπεριφερειάρχη αλλά και γενικότερα της Περιφέρειας με τον δήμο Αγρινίου και τον δήμαρχο κ. Παπαναστασίου είναι άριστη, με στόχο την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως όταν η Αντιπεριφέρεια Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας έχει να ανακοινώσει κάτι το κάνει με επίσημο τρόπο προς όλα τα ΜΜΕ σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δεν αναγνωρίζει σχόλια ή υποτιθέμενους διαλόγους.