Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ-Μάιος 2015

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάιο 2015, ανήλθε σε 809.018 άτομα. Από αυτά 460.414 (ποσοστό 56,91%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 348.604 (ποσοστό 43,09%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 319.355 (ποσοστό 39,47%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 489.663  (ποσοστό 60,53%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάιο 2015, ανήλθε σε 126.916 άτομα. Από αυτά 72.033 (ποσοστό 56,76%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 54.883 (ποσοστό 43,24%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 50.067  (ποσοστό 39,45%) και οι γυναίκες σε 76.849  (ποσοστό 60,55%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Μάιο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 83.685 άτομα, από τα οποία οι 77.188 (ποσοστό 92,24%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 6.497 (ποσοστό 7,76%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε  43.001  (ποσοστό 51,38%)  και οι γυναίκες σε 40.684  (ποσοστό 48,62%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 70.629 (ποσοστό 84,40%) είναι κοινοί, 4.321 (ποσοστό 5,16%) είναι οικοδόμοι, 6.497 (ποσοστό 7,76%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 2.007 (ποσοστό 2,40%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 119 (ποσοστό 0,14%) είναι εκπαιδευτικοί, και 112 (ποσοστό 0,13%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2015

ΜΑΪΟΣ

2015

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 840.216 809.018 -31.198 -3,71%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 148.366 126.916 -21.450 -14,46%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 104.888 83.685 -21.203 -20,21%

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 319.355 39,47% 50.067 39,45% 43.001 51,38%
Γυναίκες 489.663 60,53% 76.849 60,55% 40.684 48,62%
Σύνολο

 

809.018 100,00% 126.916 100,00% 83.685 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 8.284 1,02% 1.197 0,94% 68 0,08%
20-24  ετών 68.117 8,42% 7.145 5,63% 4.340 5,19%
25-29 ετών 112.177 13,87% 13.406 10,56% 12.550 15,00%
30-44  ετών 327.296 40,46% 46.266 36,45% 41.741 49,88%
45-54 ετών 179.814 22,23% 30.105 23,72% 17.283 20,65%
55-64 ετών 104.266 12,89% 24.837 19,57% 7.351 8,78%
65 ετών και άνω 9.064 1,12% 3.960 3,12% 352 0,42%
Σύνολο

 

809.018 100,00% 126.916 100,00% 83.685 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

20.166 2,49% 6.777 5,34% 2.293 2,74%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

257.852 31,87% 51.779 40,80% 26.002 31,07%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 390.591 48,28% 51.700 40,74% 41.121 49,14%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 140.409 17,36% 16.660 13,13% 14.269 17,05%
Σύνολο

 

809.018 100,00% 126.916 100,00% 83.685 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

758.925 93,81% 113.757 89,63% 72.951 87,17%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.065 1,37% 2.436 1,92% 2.115 2,53%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 39.028 4,82% 10.723 8,45% 8.619 10,30%
Σύνολο

 

809.018 100,00% 126.916 100,00% 83.685 100,00%

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

 

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.