Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επ.οδούς Θέρμου – Ναυπάκτου και Πετροχωρίου – Μπουρλέσια

Απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Επαρχιακές Οδούς Θέρμου – Ναυπάκτου και Πετροχωρίου – Μπουρλέσια, περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Θέρμου ., έλαβε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η επιβολή περιορισμών ως προς την στάση, στάθμευση και όρια ταχύτητας των οχημάτων, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση των εκτελούμενων οδικών έργων, από την 20/6/2015 έως την 5/7/2015, καθημερινά από την 07.30΄ έως την 20.00΄ ώρα, στα εξής σημεία:

Στην Επαρχιακή Οδό Θέρμου – Ναυπάκτου (υπ’ αριθμό 17):

(α) από έξοδο οικισμού Θέρμου έως είσοδο οικισμού Σιταραλώνων, σε μήκος 8.870μ.,

(β) από διασταύρωση με δημοτική οδό προς Μαραθούλα – Ανάληψη έως είσοδο οικισμού Κάτω Αφροξυλιάς, σε μήκος 11.890 μ. ,

– Στην Επαρχιακή Οδό Πετροχωρίου – Μπουρλέσα (υπ’ αριθμό 18):

(α) από έξοδο οικισμού Πετροχωρίου έως είσοδο οικισμού Aμπέλια, σε μήκος 5.450μ.,

(β) από έξοδο οικισμού Αμπέλια έως είσοδο οικισμού Ανάληψης, σε μήκος 3.390 μ.,

(γ) από έξοδο οικισμού Ανάληψης έως διασταύρωση με τη δημοτική οδό προς Μαραθούλα και Γέφυρα Μπανιά, σε μήκος 390 μ.

Οι εργασίες εγκατάστασης του υπόγειου δικτύου οπτικών ινών στα ανωτέρω σημεία του οδικού δικτύου και με την ως άνω κατεύθυνση των οδών, θα πραγματοποιηθούν κυρίως στη δεξιά πλευρά της λωρίδας κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά σε δύο λωρίδες στο εναπομείναν πλάτος των οδών.

Οι εκσκαφές στους παρόδιους δημοτικούς δρόμους θα γίνουν τμηματικά, σε δύο φάσεις καταλαμβάνοντας κάθε φορά το μισό πλάτος του δρόμου, ώστε να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ (2)

Η κυκλοφορία των οχημάτων στα ανωτέρω σημεία θα διεξάγεται, με τη χρήση σήμανσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 από 9/7/2003 Απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Πρότυπης Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών» και θα εφαρμοσθεί σήμανση σύμφωνα με το Σχέδιο 2.2.2. (Στένωση λωρίδας σε οδό με μικρή κυκλοφορία), με κατάλληλες πινακίδες – εμπόδια και με σημαιοφόρο προειδοποίησης εκτέλεσης έργου για την ημέρα, καθώς και με φώτα ή αντανακλαστικά στοιχεία για την νύχτα, με μέριμνα της εταιρείας INTRAKAT.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.