Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» έγινε επίσημο μέλος της EASPD

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» έγινε επίσημο μέλος της EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities- Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φορέων που παρέχουν Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες)

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στα πλαίσια των ενεργειών του για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τα άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες έγινε τον Μάιο του 2015 επίσημο μέλος και σε έναν δεύτερο Ευρωπαϊκό φορέα,  στον EASPD. Όπως ήδη γνωρίζετε, το Εργαστήρι εδώ και 8 χρόνια αποτελεί μέλος της EPR (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για θέματα Αποκατάστασης) και έχει πιστοποιηθεί με το EQUASS Excellence, την διάκριση Άριστης Πρακτικής όσον αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες.

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Φορέων που παρέχουν Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες (EASPD), με έδρα στις Βρυξέλλες, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον τομέα της αναπηρίας και αντιπροσωπεύει πάνω από 10.000 οργανισμούς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κύριος στόχος του EASPD είναι η προώθηση ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες μέσω αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας συστημάτων παροχής υπηρεσιών.

Η Πρόεδρος

και το Διοικητικό Συμβούλιο

του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»