Ναί απο ΦΟ.Δ.Σ.Α Παλαίρου για μεταφορά 5.000 τον. σκουπιδιών του Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου

 Κατά πλειοψηφία (υπέρ ψήφισαν ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ Γιώργος Κατσαμπίρης και ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Στούπας και κατά ο δημοτικός σύμβουλος απο την αντιπολίτευση Θανάσης Κασόλας –απουσίαζαν από το Δήμο Ξηρομέρου οι Γαλούνης και Λαινάς) αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο Αναγκαστικού συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων 3ης διαχειριστικής Ενότητας, η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την αποδοχή απορριμμάτων 5.000 τόνων τόσο από το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, όσο και από το Δήμο Πύργου.
     Η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Παλαίρουπραγματοποιήθηκε στην Βόνιτσα, χθες Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015  και αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του ΦΟΣΔΑ με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για την αποδοχή διάθεσης απορριμμάτων από το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας  και Σύναψη προγραμματικήςσύμβασης του ΦΟΣΔΑ με το Δήμο Πύργου  για την αποδοχή διάθεσης απορριμμάτων από το δήμο Πύργου.
     Επί του παρόντος λοιπόν ο ΧΥΤΑ Παλαίρου στο προσεχές άμεσο διάστημα -από τη στιγμή που θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση με τον δήμο Πύργου Πύργου και δήμο Αρχαίας Ολυμπίας – θα δεχθεί 5.000  τόνους από τις πολλές χιλιάδες των τόνων σκουπιδιών που έχουν κατακλείσει τους δυο δήμους.
http://xiromeronews.blogspot.gr/