Συνάντηση για θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» στο πλαίσιο της δράσης 9 «Δομή Συμβουλευτικής, Υποστήριξης και Προώθησης της Απασχόλησης» της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία»,

καλεί τους ωφελούμενους του τομέα παρέμβασης «Κοινωνική Οικονομία», την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., σε συνάντηση με τον κ. Παπαδημητρίου Ιωάννη, Σύμβουλο Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νων Σύμβουλο της εταιρείας  Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διάσταση Α.Ε. και Εμπειρογνώμονα σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ, στον Πλατανίτη Αντιρρίου.

Στη συνάντηση θα αναπτυχθεί το θέμα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.