ΟΑΕΔ: Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας Απρίλιος 2015

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Απρίλιο 2015, ανήλθε σε 840.216 άτομα. Από αυτά 462.325 (ποσοστό 55,02%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 377.891 (ποσοστό 44,98%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 334.918 (ποσοστό 39,86%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 505.298  (ποσοστό 60,14%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Απρίλιο 2015, ανήλθε σε 148.366 άτομα. Από αυτά 72.226 (ποσοστό 48,68%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 76.140 (ποσοστό 51,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 58.173  (ποσοστό 39,21%) και οι γυναίκες σε 90.193  (ποσοστό 60,79%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Απρίλιο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 104.888 άτομα, από τα οποία οι 90.314 (ποσοστό 86,11%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 14.574 (ποσοστό 13,89%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε  53.498  (ποσοστό 51,00%)  και οι γυναίκες σε 51.390  (ποσοστό 49,00%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 81.368 (ποσοστό 77,58%) είναι κοινοί, 4.917 (ποσοστό 4,69%) είναι οικοδόμοι, 14.574 (ποσοστό 13,89%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.755 (ποσοστό 3,58%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 138 (ποσοστό 0,13%) είναι εκπαιδευτικοί, και 136 (ποσοστό 0,13%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2015

ΜΑΡΤΙΟΣ

2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2015

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 867.855 840.216 -27.639 -3,18%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 189.495 148.366 -41.129 -21,70%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 107.623 104.888 -2.735 -2,54%

 

 

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 334.918 39,86% 58.173 39,21% 53.498 51,00%
Γυναίκες 505.298 60,14% 90.193 60,79% 51.390 49,00%
Σύνολο

 

840.216 100,00% 148.366 100,00% 104.888 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 8.992 1,07% 1.278 0,86% 99 0,09%
20-24  ετών 73.382 8,73% 8.184 5,52% 6.263 5,97%
25-29 ετών 118.086 14,05% 16.496 11,12% 16.345 15,58%
30-44  ετών 339.002 40,35% 55.819 37,62% 51.793 49,38%
45-54 ετών 185.689 22,10% 35.459 23,90% 21.356 20,36%
55-64 ετών 105.988 12,61% 27.127 18,28% 8.608 8,21%
65 ετών και άνω 9.077 1,08% 4.003 2,70% 424 0,40%
Σύνολο

 

840.216 100,00% 148.366 100,00% 104.888 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

19.880 2,37% 6.888 4,64% 2.690 2,56%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

269.656 32,09% 61.985 41,78% 32.973 31,44%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 407.393 48,49% 61.203 41,25% 52.093 49,67%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 143.287 17,05% 18.290 12,33% 17.132 16,33%
Σύνολο

 

840.216 100,00% 148.366 100,00% 104.888 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

785.886 93,53% 129.385 87,21% 90.268 86,06%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.238 1,46% 4.382 2,95% 3.199 3,05%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 42.092 5,01% 14.599 9,84% 11.421 10,89%
Σύνολο

 

840.216 100,00% 148.366 100,00% 104.888 100,00%

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr/ Στατιστικά /Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.