ΟΑΕΔ: Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας Απρίλιος 2015

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Απρίλιο 2015, ανήλθε σε 840.216 άτομα. Από αυτά 462.325 (ποσοστό 55,02%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 377.891 (ποσοστό 44,98%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 334.918 (ποσοστό 39,86%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 505.298  (ποσοστό 60,14%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Απρίλιο 2015, ανήλθε σε 148.366 άτομα. Από αυτά 72.226 (ποσοστό 48,68%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 76.140 (ποσοστό 51,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 58.173  (ποσοστό 39,21%) και οι γυναίκες σε 90.193  (ποσοστό 60,79%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Απρίλιο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 104.888 άτομα, από τα οποία οι 90.314 (ποσοστό 86,11%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 14.574 (ποσοστό 13,89%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε  53.498  (ποσοστό 51,00%)  και οι γυναίκες σε 51.390  (ποσοστό 49,00%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 81.368 (ποσοστό 77,58%) είναι κοινοί, 4.917 (ποσοστό 4,69%) είναι οικοδόμοι, 14.574 (ποσοστό 13,89%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 3.755 (ποσοστό 3,58%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 138 (ποσοστό 0,13%) είναι εκπαιδευτικοί, και 136 (ποσοστό 0,13%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2015

ΜΑΡΤΙΟΣ

2015

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2015

ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]867.855840.216-27.639-3,18%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]189.495148.366-41.129-21,70%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ107.623104.888-2.735-2,54%

 

 

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
Άνδρες334.91839,86%58.17339,21%53.49851,00%
Γυναίκες505.29860,14%90.19360,79%51.39049,00%
Σύνολο

 

840.216100,00%148.366100,00%104.888100,00%

 

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
15-19  ετών8.9921,07%1.2780,86%990,09%
20-24  ετών73.3828,73%8.1845,52%6.2635,97%
25-29 ετών118.08614,05%16.49611,12%16.34515,58%
30-44  ετών339.00240,35%55.81937,62%51.79349,38%
45-54 ετών185.68922,10%35.45923,90%21.35620,36%
55-64 ετών105.98812,61%27.12718,28%8.6088,21%
65 ετών και άνω9.0771,08%4.0032,70%4240,40%
Σύνολο

 

840.216100,00%148.366100,00%104.888100,00%

 

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

19.8802,37%6.8884,64%2.6902,56%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

269.65632,09%61.98541,78%32.97331,44%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση407.39348,49%61.20341,25%52.09349,67%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση143.28717,05%18.29012,33%17.13216,33%
Σύνολο

 

840.216100,00%148.366100,00%104.888100,00%

 

 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

785.88693,53%129.38587,21%90.26886,06%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης12.2381,46%4.3822,95%3.1993,05%
Υπήκοοι τρίτων χωρών42.0925,01%14.5999,84%11.42110,89%
Σύνολο

 

840.216100,00%148.366100,00%104.888100,00%

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr/ Στατιστικά /Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.