Ανασύσταση Διοικητικού Συμβουλίου ΟΕΣΒΔΕΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΣΒΔΕΝ σε συνεδρίασή του στις 25-5-2015 προέβει στην ανασύστασή του.
Ως εκ τούτου η νέα σύσταση του Δ.Σ. καθορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΧΑΙΔΩ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΝΤΟΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΛΑΜΠΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΕΣΒΔΕΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ