Προθεσμίες για αντικατάσταση επαγγελματικών αδειών

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει πως σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4314 (ΦΕΚ 265 Α΄) για την αντιστοίχιση (αντικατάσταση) αδειών τεχνικών επαγγελμάτων προβλέπεται προθεσμία δυόμιση ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. Αχαΐας (Πάτρα),Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι και Αγρίνιο) και Π.Ε Ηλείας (Πύργος) προκειμένου να προβούν στην αντιστοίχιση (αντικατάσταση) των επαγγελματικών  άδειών τους έγκαιρα και πριν την καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός Υ.Α. Ειδικότητα Ημερ/νία έκδοσης Υ.Α. Καταληκτική ΗμερομηνίαΑντιστοίχισης Άδειας (αντικατάστασης)
457/25/Φ.Γ.9.6.4(ΦΕΚ 33 Β’) ΥδραυλικοίΠΔ 112/2012 11/1/2013 11/07/2015
457/25/Φ.Γ.9.6.4(ΦΕΚ 33 Β’) Τεχνίτες Καύσης Υγρών & Αερίων ΚαυσίμωνΠΔ 114/2012 11/1/2013 11/07/2015
457/25/Φ.Γ.9.6.4(ΦΕΚ 33 Β’) Τεχνικοί Μηχανικοί Εγκαταστάσεων  & ΣυγκολλητέςΠΔ 115/2012 11/1/2013 11/07/2015
9030/589/Φ.Γ.9.6.4(Γ)(ΦΕΚ 1750 Β’) ΨυκτικοίΠΔ 1/2013 17/7/2013 17/01/2016
11031/678/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)(ΦΕΚ 2287 Β’) Χειριστές Μηχανημάτων ΈργωνΠΔ 113/2012 13/9/2013 13/03/2016