Εργασίες διαμόρφωσης στην Αγία Τριάδα Μεσολογγίου

Γίνεται γνωστό ότι ο δρόμος των ιαματικών λουτρών Αγίας Τριάδας Μεσολογγίου, λόγω των απαραίτητων εργασιών πλήρους διαμόρφωσης, θα παραμείνει κλειστός για τα οχήματαγια το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Παρακαλούνται οι πολίτες να κατανοήσουν την αναγκαιότητα των εργασιών, οι οποίες σκοπό έχουν την καλύτερη οργάνωση και ανάδειξη του χώρου των ιαματικών λουτρών.
Επισημαίνεται δε, ότι η ειδική απαγορευτική σήμανση αφορά την κυκλοφορία οχημάτων και μόνο.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ι.Π. Μεσολογγίου, στην αίθουσα της Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία του Νοσοκομείου Μεσολογγίου (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικ. – Δήμαρχος).
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και λειτουργία των σχολών του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας που εδρεύουν στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικ. – Δήμαρχος).
3. Αλλαγή χρήσης σε Ο.Τ. ΒΚ 816 (εισηγητής κ.ΔιαμαντόπουλοςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
4. Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο μας 75 στρεμμάτων εντός σχεδίου (ΒΚ 781-έναντι Βυρωνικής για τουριστική αξιοποίηση-αναψυχή, δημιουργία Πάρκου Ελληνικής Επανάστασης) (εισηγητής
κ.ΔιαμαντόπουλοςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
5. Έρευνα στα κτηματολογικά γραφεία του Δήμου και καταγραφή της δημοτικής περιουσίας στην ειδικήφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ. (εισηγητής κ.ΔιαμαντόπουλοςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
6. Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στο εξωτερικό (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
7. Διόρθωση της υπ’αριθμ. 106/2015 απόφασή μας περί έγκρισης καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών» (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΕ (2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού)» (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).
10. Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
11. Αποδοχή και κατανομή ποσού για εκλογική αποζημίωση (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
12. Παραχώρηση κοινοχρ. χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης ή μη καντίνας στη Τουρλίδα Μεσολογγίου για την εξυπηρέτηση των λουομένων (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
13. Αποδοχή και κατανομή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
14. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
15. Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
16. Έγκριση απολογισμών Α/θμιας σχολικής επιτροπής έτους 2014 (εισηγητής κ.ΣκαρμούτσοςΑναστ. – Δημ. Σύμβουλος).
17. Έγκριση απολογισμών Β/θμιας σχολικής επιτροπής έτους 2014 (εισηγητής κ.ΣκαρμούτσοςΑναστ. – Δημ.Σύμβουλος).
18. Παραχώρηση σχολικών κτιρίων για λειτουργία ΚΔΑΠ στο Μεσολόγγι μετά το πέρας ωραρίου (εισηγητής κ.ΣκαρμούτσοςΑναστ. – Δημ. Σύμβουλος).