Συνάντηση εργασίας για τους επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΙΤΩΛΙΑ», στο πλαίσιο της δράσης 17 «Διακρατική Συνεργασία», της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία» καλεί τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα σε συνάντηση εργασίας με τους κκ. MarioTortella,ιδιοκτήτη της αγροτουριστικής μονάδας LeMagnolie, PaoloCelli, νομικό και Εμμανουήλ Χατζηχρήστο, εκπρόσωπο διακρατικού εταίρου Prospettivasrl που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19 Μαΐου 2015 και ώρα 18:30μμ, στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ (κόμβος περιφερειακού), Πλατανίτης Αντιρρίου.

Στη συνάντηση ο κ. Tortella, θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο μία επιχείρηση γίνεται βιώσιμη, μεταφέροντας την πρακτική που εφαρμόζει σχετικά με την ανάπτυξη και προώθηση της αγροτουριστικής του μονάδας στην Ιταλία, αλλά και του τοπικού προϊόντος που παράγει (ελαιόλαδο). Ο κ. Celli, θα αναφερθεί στο νομικό πλαίσιο που διέπει τον αγροτουρισμό στην Ιταλία και ο κ. Χατζηχρήστος θα παρουσιάσει μία μέθοδο καταγραφής των αναγκών της περιοχής ώστε να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θα προκύψουν.

Ο πρόεδρος της Α.Σ.
Πατούχας Αθανάσιος