Δήμος Ναυπακτίας: Ας χορέψουμε στην πόλη, με την πόλη, για την πόλη»

Σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου και ώρα 8:00μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο, η παρουσίαση του προγράμματος «Ας χορέψουμε στην πόλη, με την πόλη, για την πόλη», στην πλατεία του λιμανιού.

Ο Δήμος Ναυπακτίας,η Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας & ΔευτεροβάθμιαςΕκπ/σης Δυτ. Ελλάδας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε και Δ.Ε Φυ-σικής Αγωγής θέλοντας να ενισχύσουν τη φυσική δραστηριότητα παιδιών και εφή-βων, να αναδείξουν τη θετική λειτουργία της πολυπολιτισμικότητας και να προωθή-σουν τον διαθεματικό χαρακτήρα της μάθησης, σας καλούν στη χορευτική εκδήλωση με συντονιστή για τη Ναύπακτο τον Ι. Βαφειάδη από το Δημοτικό Σχολείο Λυγιά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ