Επίσκεψη στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας Αντιπροσωπείας Εκπαιδευτικών στα Πλαίσια του Erasmus+

Τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, επισκέφθηκαν την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΠΑΛ Πατρών, συνοδευόμενοι από 12 εκπαιδευτικούς IT (Informatik Technology) του σχολείου «Pinarbasi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi» της Καππαδοκίας, της Τουρκίας. Η επίσκεψη των Τούρκων εκπαιδευτικών στην χώρα μας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ KΑ1 με τίτλο «’Unleash your creativity with open source hardware and software’’ όπου το 2ο ΕΠΑΛ Πατρών συμμετέχει ως φορέας υποδοχής με υπεύθυνο του προγράμματος τον εκπαιδευτικό του σχολείου κ. Καράμπελα Παναγιώτη.

τούρκοι 1

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στα γραφεία μας, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος τους ενημέρωσε για το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και για την οργανωτική λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Ο κύριος Γιαννόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αυξημένη συμμετοχή των σχολικών μονάδων της περιφέρειας σε διεθνή σχολικά δίκτυα με απώτερο σκοπό την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία προάγουν την διαπολιτισμική επικοινωνία και τον διάλογο, στηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών, προάγουν την επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και προωθούν καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και προσεγγίσεις.

Στην συνάντηση παρευρέθησαν η Προϊσταμένη του τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σοφία Χριστοπούλου και ο Προϊστάμενος του τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Θεόδωρος Μπαρής.