ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ | Το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο του νομού σε στρέμματα

Επιχειρώντας μια σφαιρική καταγραφή του ζητήματος της άρδευσης στην περιοχή μας ξεκινάμε από το σημερινό φύλλο μια δημοσιογραφική έρευνα μέσα από την οποία φιλοδοξούμε να αναδειχθούν γενικότερα τα σύγχρονα ζητήματα της διαχείρισης του νερού στο νομό, να καταδειχθούν τα προβλήματα και να καταγραφούν, στο μέτρο του δυνατού, οι προσεγγίσεις για την επίλυση τους.

Έρευνα κείμενο Λ. Τηλιγάδας

Πριν όμως αναφερθούμε σε αυτό καθ’ αυτό το αρδευτικό σύστημα και την διάρθρωσή του, ας δούμε, εν είδη προλόγου, το εύρος της καλλιεργήσιμης έκτασης του νομού, καθώς και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τις οποίες καλείται το υπάρχον δίκτυο να ικανοποιήσει.
Σύμφωνα λοιπόν με μια καταγραφή που πραγματοποιήθηκε το 2012 από την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας στην οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία από τις τότε υφιστάμενες γεωργικές ενώσεις η αγροτική παραγωγή (φυτική και ζωική) στον πρωτογενή τομέα ανά Δήμο είχε πριν από δύο χρόνια ως εξής:

Δήμος Αγρινίου
Στο Δήμο Αγρινίου με μεγάλη στρεμματική διαφορά προηγείται η ελιά με 71.139,5 στρ. και ακολουθούν το τριφύλλι(29.392,9 στρ.), ο αρδευόμενος αραβόσιτος (20.718,5 στρ.), ο βίκος (13.842,2στρ.) και η βρώμη (12.935,4 στρ.). Μικρότερες εκτάσεις καταλαμβάνουν οι καλλιέργειες της πορτοκαλιάς (6.378,8 στρ.) της καρυδιάς (1.742,9 στρ.), του κριθαριού (797,6 στρ.), της μανταρινιάς (644,7 στρ.) και του σκληρού σιταριού (503,8 στρ.), ενώ το αμπέλι, το σόργο, η ρίγανη, η μηδική, το σπαράγγι και η δαμασκηνιά καλλιεργούνται σε πολύ μικρή στρεμματική έκταση. Η συνολική έκταση των βοσκοτόπων του Δήμου ανέρχονται 121.804,5 στρ., ενώ ακαλλιέργητα παραμένουν 8.403,6 στρ. Το ζωικό κεφάλαιο του Δήμου σε βοοειδή είναι 13.638 ζώα., ενώ τα αιγοπρόβατα αριθμούν 259.959 ζώα.

Δήμοι του Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας
Στους Δήμους του Μεσολογγίου και της Ναυπακτίας οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργούμενης έκτασης είναι: η ελιά (125.740 στρ.), ο αραβόσιτος (63.052 στρ.), η μηδική (62.587 στρ.), τα λοιπά σιτηρά (27.094 στρ.), το βαμβάκι (17.793 στρ.), τα εσπεριδοειδή (15.693 στρ.) και τα κηπευτικά μικρής διάρκειας (4.627 στρ.). Ακολουθούν σε μικρότερες αλλά σημαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: του ρυζιού (9.422 στρ.), των διαφόρων ζωοτροφών (2.382 στρ.), του σκληρού σιταριού (2.033 στρ.) και του αμπελιού (1.157 στρ.). Μικρές εκτάσεις καταγράφονται σε καλλιέργειες όπως: η ροδιά και ο καπνός, ενώ οι βοσκότοποι είναι 404.761 στρ. και οι ακαλλιέργητες εκτάσεις ανέρχονται σε 14.399 στρ. Το ζωικό κεφαλαίο σε βοοειδή στο Δήμο Μεσολογγίου αριθμεί 16.895, ενώ τα αιγοπρόβατα φτάνουν τα 208.792 ζώα. Στο Δήμο της Ναυπακτίας τα βοοειδή καταμετρούνται στα 4.444, τα δε αιγοπρόβατα φτάνουν τα 39.061 ζώα.

Δήμος Θέρμου
Στο Δήμο Θέρμου προηγείται επίσης η καλλιέργεια της ελιάς με 6.655,8 στρ. και ακολουθούν , η βρώμη (3.492,9 στρ.) και ο βίκος (1.872,9 στρ.). Μικρότερες αλλά σημαντικές εκτάσεις καταλαμβάνουν οι καλλιέργειες: του αραβόσιτου (993,4 στρ.), του σκληρού σιταριού (585,1 στρ.) και του τριφυλλιού (395,4 στρ.). Μικρές εκτάσεις καταγράφονται σε καλλιέργειες όπως: η πορτοκαλιά, η λεμονιά, η μηδική, το αμπέλι, η καρυδιά και το grape fruit, ενώ οι βοσκότοποι του δήμου είναι 42.136,6 στρ. και τα ακαλλιέργητα εδάφη 421,7 στρ. Το σύνολο των βοοειδών στο Δήμο Θέρμου είναι 912, τα δε αιγοπρόβατα αριθμούν 66.274 ζώα.

Δήμος Αμφιλοχίας
Στο Δήμο Αμφιλοχίας οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργούμενης έκτασης είναι: ο βίκος (43.985,8 στρ.), η ελιά (29.272,9 στρ.), η βρώμη (8.466,6 στρ.), το τριφύλλι (7.132,2 στρ.), το κριθάρι (3.346,4 στρ.) και ο αραβόσιτος (3.268,9 στρ.). Ακολουθούν σε μικρότερες αλλά σημαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: της πορτοκαλιάς (651,7 στρ.), της καρυδιάς (550,6 στρ.). Μικρές εκτάσεις καταγράφονται σε καλλιέργειες όπως: το σκληρό σιτάρι, οι πρωτεϊνούχοι σπόροι, το αμπέλι, το σπαράγγι, η καστανιά, η μανταρινιά, ο καπνός και το μαλακό σιτάρι. Μεγάλη έκταση καταλαμβάνουν οι βοσκότοποι του Δήμου, οι οποίοι ανέρχονται σε 260.598,8 στρ., ενώ από τα συνολικά 362.378,7 καλλιεργήσιμα στρέμματα χωρίς καμία καλλιέργεια παραμένουν τα 4.142,9 στρ. Το σύνολο των ζωικών εκμεταλλεύσεων σε βοοειδή στο Δήμο Αμφιλοχίας είναι 227, τα ζώα που αριθμούν είναι 7.890 και είναι όλες αγελαίες. Τα αιγοπρόβατα στο δήμο αριθμούν 1.862 εκμεταλλεύσεις με 218.443 ζώα, ενσταυλισμένες είναι οι 2 και αγελαίες οι υπόλοιπες 1.860.

Δήμος Ξηρομέρου
Στο Δήμο Ξηρομέρου πρώτη σε καλλιεργήσιμα στρέμματα είναι η βρώμη με κάλυψη 2.640,1 στρ. και έπεται η ελιά με 2.513,3 στρ. Ακολουθούν σε μικρότερες αλλά σημαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: του βίκου (939,2 στρ.), του τριφυλλιού (876,1 στρ.), του σκληρού σιταριού (765,1 στρ.) και του κριθαριού (588,3 στρ.). Μικρές εκτάσεις καταγράφονται σε καλλιέργειες όπως: ο αραβόσιτος, το σπαράγγι, η καρυδιά, το σόργο, το ρεβίθι, η φακή, το αμπέλι και η ρίγανη. Οι βοσκότοποι του Δήμου, ανέρχονται σε 13.316,4 στρ., ενώ από τα συνολικά 22.585 καλλιεργήσιμα στρέμματα χωρίς καμία καλλιέργεια παραμένουν τα 541,5 στρ. Το σύνολο των βοοειδών στο Δήμο Ξηρομέρου είναι 5.834 ζώα και τα αιγοπρόβατα 125.038.

Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας
Στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας οι καλλιέργειες που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργούμενης έκτασης είναι: η βρώμη (15.699,2 στρ.), η ελιά (5.040,2 στρ.) και το τριφύλλι (3.538,4 στρ.). Ακολουθούν σε μικρότερες αλλά σημαντικές εκτάσεις οι καλλιέργειες: του σκληρού σιταριού (2.286,1 στρ.), του βίκου (1.926 στρ.), του κριθαριού (846,6 στρ.) και της καρυδιάς (718,3). Μικρές εκτάσεις καταγράφονται σε καλλιέργειες όπως: το αμπέλι, η πορτοκαλιά, η ρίγανη, το ρεβίθι, η φακή και η μανταρινιά. Οι βοσκότοποι του Δήμου, ανέρχονται σε 124.109,4 στρ., ενώ από τα συνολικά 157.567,0 καλλιεργήσιμα στρέμματα, χωρίς καμία καλλιέργεια παραμένουν τα 1.710,1 στρ. Το σύνολο βοοειδών 17.646 ζώα, ενώ τα αιγοπρόβατα στο δήμο αριθμούν 371.639 ζώα.