Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ανακοινώνει πως πραγματοποιήθηκε η κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015 για την Π.Ε. Αχαΐας με το συνολικό αριθμό των 89,5 στρεμμάτων.

Συγκεκριμένα, κατανεμήθηκαν δικαιώματα φύτευσης μέχρι του ορίου των τεσσάρων (4) στρεμμάτων, μόνο στους νέους γεωργούς της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την τελική κατάσταση κατανομής, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr).