Πόσο «πάνε» οι πλατείες και οι πεζόδρομοι στο Αγρίνιο | Τι ισχύει για τους δημόσιους χώρους

Συντάχθηκε, εκδόθηκε και ψηφίστηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο ο κανονισμός των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αγρινίου, ο οποίος θεσπίζει τις γενικές και ειδικές ρυθμίσεις, των κανόνων και των περιορισμών, που διασφαλίζουν την χρήση των πεζοδρομίων, των οδών, των πλατειών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αγρινίου

Όσοι τους χρησιμοποιούν και τους εκμεταλλεύονται οφείλουν να το κάνουν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται «η απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των διερχόμενων πεζών και των ατόμων με εδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση των οχημάτων έκτατης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά κ.τ.λ), η ορατότητα και η ασφαλή διέλευση των διερχόμενων οχημάτων, να προστατεύεται η λειτουργικότητα και η αισθητική των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων με σεβασμό προς τα μνημεία, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και την εύρυθμη λειτουργία των γειτονιών, και τέλος να αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού με τον τίτλο «γενικές αρχές και απαγορεύσεις», σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αγρινίου, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, καθορίζεται ελεύθερη ζώνη για πεζούς και ΑΜΕΑ, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία τους, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,60 μ. κατά περίπτωση ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο. Σε όλο το μήκος αυτής της ελεύθερης ζώνης επιβάλλεται πραγματικά ελεύθερο ύψος ίσο με 3,00 μ, το οποίο πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κλπ.).
Σε όσα πεζοδρόμια έχουν πλάτος ίσο ή μικρότερο του 1.60 μ., δεν επιτρέπεται καμία παραχώρηση.
Στους πεζόδρομους προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 2,80μ για λόγους προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κλπ, η οποία θα πρέπει να παραμένει ακάλυπτη, σε όλο το μήκος και πλάτος της.
Απαγορεύεται επίσης η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων μπροστά από εισόδους κατοικιών ή καταστημάτων.
Η σκίαση των κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται θα γίνεται με τοποθέτηση σκιαδιών ή κινητών προστεγασμάτων, χωρίς κατακόρυφα υποστυλώματα στήριξης, μέσα στον κοινόχρηστο χώρο, αλλά θα τοποθετούνται στην πρόσοψη του κτιρίου.
Επίσης εναλλακτικά η σκίαση των χώρων μπορεί να γίνεται και με ομπρέλες οι οποίες όμως θα καλύπτουν μόνο την επιφάνεια που έχει παραχωρηθεί και δεν θα είναι με σταθερό τρόπο στηριγμένες στο έδαφος. Για τις ομπρέλες και τις τέντες θα εκδοθεί σχετικό αρχιτεκτονικό- μορφολογικό δελτίο, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
Όποιος δικαιούται την χρήση του χώρου μπορεί να τοποθετεί πλαίσια (τελάρα) για να τον ορίσει, η μορφή και οι διαστάσεις των οποίων οφείλουν να υπακούουν τους όρους του υπό έκδοση αρχιτεκτονικού μορφολογικού δελτίου.
Απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυγείων στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους εκτός από αυτά που αφορούν περίπτερα,η τοποθέτηση εμπορευμάτων, επιγραφών ή διαφημίσεων οποιουδήποτε είδους πάνω σε δένδρα, κιγκλιδώματα ή στύλους, η τοποθέτηση προθηκών για την έκθεση των εμπορευμάτων εντός των κοινοχρήστων χώρων και δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος, (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, ράμπες, στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς).
Ο ιδιώτης στον οποίο παραχωρείται ο κοινόχρηστος χώρος έχει την υποχρέωση και την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης της καθαριότητας του χώρου αυτού.
Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου σε πλατείες, εφόσον δεν θίγονται δικαιώματα άλλου που δικαιούται της χρήσης του, αν όμως οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι από ένας, η χρήση του συνεχόμενου αυτού χώρου παραχωρείται αναλόγως με το μήκος των προσόψεων των καταστημάτων αυτών με απόφαση της Επιτροπής κοινοχρήστων χώρων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου επί πλατείας σε ιδιοκτήτες καφενείων, ζαχαροπλαστείων, παρεμφερών επιχειρήσεων κλπ, είναι να έχουν τα καταστήματα αυτά πρόσοψη σε αυτή
Επιτρέπεται η τοποθέτηση και επιλογή ζαρντινιέρων από τους καταστηματάρχες, μόνο με έγκριση της επιτροπής κοινοχρήστων χώρων.

Τραπεζοκαθίσματα
Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο της οδού Παπαστράτου, (από το ύψος της Πλατείας Δημοκρατίας μέχρι την συμβουλή των οδών Σουλίου –Μπουκογιάννη).
Στην πλατεία Δημάδη επιτρέπεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Β. Ανατολικό μέρος αυτής συγκεκριμένα στο τελευταίο διάζωμα όπου υπάρχουν φυτεμένα δένδρα. Το υπόλοιπο μέρος θα είναι ελεύθερο για όποιες εκδηλώσεις γίνονται υπό την αιγίδα του Δήμου. Επίσης ελάχιστο μέρος αυτής μπορεί να χορηγηθεί με Απόφαση της Επιτροπής κοινοχρήστων χώρων έμπροσθεν των καταστημάτων του Δήμου που βρίσκονται εντός του κτηρίου της πρώην λαχαναγοράς και όχι πέραν των 30,00 μ2.
Στην στοά Παπαγιάννη δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου λόγω στενότητας αυτής.
Στον πεζόδρομο Χαριλάου Τρικούπη επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μέχρι τους στύλους του Δημοτικού φωτισμού και ανάλογα με την πρόσοψη του κάθε καταστήματος.
Στον πεζόδρομο Σμύρνης & Μπουκογιάννη αντίστοιχα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε όλο το σχηματιζόμενο πεζοδρόμιο πλην του καταστρώματος του λοιπού δρόμου (πεζόδρομου).
Στην πλατεία Μητροπολίτου Χριστοφόρου και στην πλατεία Χατζοπούλου θα παραχωρείται χώρος μόνο έμπροσθεν των καταστημάτων που βρίσκονται επί της πλατείας. Θα παραμένουν ελεύθερα για τους πολίτες τα παγκάκια καθώς και ο περιβάλλων χώρος του σιντριβανιού.

Εμπορεύματα.

Επιτρέπεται η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για έκθεση εμπορευμάτων σε καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της προσόψεως αυτών και εφόσον το υπόλοιπο του πεζοδρομίου είναι 1,60 μ, εκτός της οδού Παπαστράτου (από την πλατεία Δημοκρατίας μέχρι την συμβουλή των οδών Σουλίου – Μπουκογιάννη).

Διαδικασία χορήγησης άδειας κατάληψης κοινοχρήστων

Οι αιτήσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων θα κατατίθενται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Οι άδειες που θα χορηγούνται είναι για κάθε τρέχον οικονομικό έτος (1-1 / 31-12). Αιτήματα δεν θα γίνονται δεκτά μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις καταστημάτων των οποίων η άδεια λειτουργίας θα εκδοθεί μετά την 28η Φεβρουαρίου.
Οι άδειες θα παραλαμβάνονται μέχρι 31η Μαρτίου κάθε έτους.
Το τέλος που θα αντιστοιχεί κατά περίπτωση μπορεί να καταβληθεί σε έξι (6) δόσεις: Α΄ Δόση. Θα καταβάλλεται 31 Μαρτίου, κατά την οποία θα καταβάλλεται το 30% του αντιστοιχούντος τέλους και χορηγείται αντίγραφο της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, η Β΄Δόση στις 31 Μαΐου, η Γ΄Δόση στις 30 Ιουνίου, η Δ΄Δόση στις 31 Ιουλίου, η Ε’ Δόση στις 30 Αυγούστου και η Στ’ Δόση στις 31 Σεπτεμβρίου. Με την εξόφληση θα χορηγείται η άδεια κοινοχρήστου χώρου. Να επισημάνουμε ότι το 70% του τέλους που υπολείπεται για την εξόφληση, μετά την καταβολή της Α΄ δόσης, μοιράζεται ισόποσα στις υπόλοιπες δόσεις

Αυθαίρετη χρήση – Κυρώσεις – Πρόστιμα.

Ως αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας. Επίσης ως αυθαίρετη χρήση, θεωρείται και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας, είτε αυτοί αφορούν στο είδος της χρήσης, είτε αφορούν στη θέση και την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε στην διάρκεια της άδειας.
Η διαπίστωση της χρήσης ή της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του Δήμου ή από την Αστυνομική Αρχή. Για να μην θεωρείται αυθαίρετη η χρήση καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου, πρέπει πάντοτε να προηγείται η χορήγηση σχετικής άδειας του Δημάρχου.

Κυρώσεις.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του Δημάρχου, εκτός του αναλογούντος τέλους και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια Απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε για τους χώρους που έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.
Σε περίπτωση που επαναλαμβανόμενα γίνεται αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές και αν διαπιστωθεί και τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο Δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατεθούν, να εκποιηθούν ή να καταστρέφουν από τον Δήμο.
Επίσης σε όσους παραβιάζουν τους όρους της άδειας παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων θα γίνεται ανάκληση της άδειας και μη χορήγηση στο μέλλον, εφόσον κατ΄ εξακολούθηση παρανομούν ή οι παρανομίες τους έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα (π.χ. κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με σταθερές κατασκευές κλπ).
Ο κανονισμός λειτουργίας τέλος περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν τα Οπωροπωλεία και τα Μικτά καταστήματα, τα Ιχθυοπωλεία και τα Κρεοπωλεία, τα Περίπτερα, τα Παιδικά παιγνίδια με κέρμα, τα θεάματα, όπως Τσίρκο, Λούνα Πάρκ, Ψυχαγωγικά παιγνίδια κ.α.

Πόσο κοστίζει η χρήση

Το τέλος για τα τραπεζοκαθίσματα καθορίζεται κατά ζώνες, στις οποίες έχουν υπαχθεί οι περιοχές, οι πλατείες και οι λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, με γνώμονα την δίκαιη επιβάρυνση των καταστηματαρχών, ανάλογα με την κίνηση που παρουσιάζει η κάθε περιοχή, όπου βρίσκονται τα καταστήματα.
Σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου «Η μείωση έγινε για να μην υπάρχει άλλοθι από κανέναν και να πληρώνουν όλοι. Θεωρώ πως οι μειώσεις είναι σημαντικές αφού σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν το 40%. Η απόφαση μας αυτή, πάρθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Δήμου Αγρινίου, για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά και λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, δίνοντας μια μικρή οικονομική «ανάσα» στους επαγγελματίες της περιοχής.».
Οι τιμές που προτείνονται απεικονίζονται παρακάτω και είναι μειωμένες σε σχέση με αυτές που καθορίστηκαν με την 357/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Πλατεία Δημοκρατίας & τα γύρω πεζοδρόμια από αυτήν το τέλος καθορίζεται σε 55,00€ μ2. | Πλατεία Παναγοπούλου το τέλος καθορίζεται σε 40,00€ μ2 | Πλατεία Ειρήνης το τέλος καθορίζεται σε 35,00€ μ2 | Πλατεία Δημάδη το τέλος καθορίζεται σε 35,00 € μ2 | Πλατεία Χατζοπούλου το τέλος καθορίζεται σε 30,00μ2 | Πλατεία Φλέμιγκ το τέλος καθορίζεται σε 30,00μ2 | Πλατεία 28ης Οκτωβρίου το τέλος καθορίζεται σε 30,00μ2 | Πλατεία Μητροπολίτου Χριστοφόρου το τέλος καθορίζεται σε 30,00μ2 | Πλατεία Μπέλου Μιχαήλ το τέλος καθορίζεται σε 30,00€ μ2 | Πλατεία Άρη Βελουχιώτη το τέλος καθορίζεται σε 25,00μ2
Για τις πλατείες των Δημοτικών Κοινοτήτων (πλην Αγρινίου και Αγίου Κωνσταντίνου) το τέλος καθορίζεται σε 15,00 ευρώ το μ2
Για τις τοπικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων (τριμελές προεδρείο) το τέλος καθορίζεται σε 10,00 ευρώ το μ2
Για τοπικές κοινότητες με εκπρόσωπο (πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων ) το τέλος καθορίζεται σε 0,00 ευρώ το μ2

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ
Πεζόδρομος Χαρ. Τρικούπη το τέλος καθορίζεται σε 40,00 € ανά μ2 | Πεζόδρομος Ηλία Ηλιού -39ου Συντάγματος το τέλος καθορίζεται σε 40,00 € μ2 | Πεζόδρομος Μανδηλαρά το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € ανά μ2 | Πεζόδρομος Καραϊσκάκη το τέλος καθορίζεται σε 30,00 € μ2 | Πεζόδρομος Σμύρνης το τέλος καθορίζεται σε 25,00 €μ2 | Πεζόδρομος Μπουκογιάννη το τέλος καθορίζεται σε 25,00 €μ2 | Πεζόδρομος Καραπαπά το τέλος καθορίζεται σε 25,00 € μ2 | Πεζόδρομος Μεσολογγίου το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € μ2 | Πεζόδρομος Δημητρακάκη το τέλος καθορίζεται σε 30,00 € μ2 | Υπόλοιποι πεζόδρομοι το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € μ2

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Α΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 60,00 € μ2 | Β΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 55,00 €μ2 | Γ΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 30,00 € μ2 | Δ΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € μ2

ΘΕΑΜΑΤΑ – ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ – ΤΣΙΡΚΟ Κ.Λ.Π
Όταν κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου. Το τέλος καθορίζεται σε 100,00 € ημερησίως. Στις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες το τέλος καθορίζεται σε 30,00 ημερησίως.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Τοποθέτηση οικοδομικών υλικών το τέλος καθορίζεται σε 10,00 € μ2 | Τοποθέτηση κάδου (εβδομαδιαίως) το τέλος καθορίζεται σε 15,00 € | Τοποθέτηση προστατευτικού πανιού ή λαμαρίνας ή πλέγματος το τέλος καθορίζεται σε 5,00 € μ2 | Τοποθέτηση σκαλωσιάς το τέλος καθορίζεται 5,00 € μ2 | Στάθμευση Ανυψωτικών μηχανημάτων – Πρέσα – Μπετονιέρα – για οικοδομικές και λοιπές εργασίες, το τέλος καθορίζεται σε 10,00 € την ώρα .

ΠΟΔΗΛΑΤΑ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ
Α & Β΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 35,00 € μ2 | Γ & Δ΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 30,00 € μ2

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Το τέλος καθορίζεται 15,00 € την ώρα σε όλες τις ζώνες.

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
Για τους πλανόδιους εμπόρους που κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου (Άγιο Χριστόφορο & Άγιο Κωνσταντίνο) το τέλος καθορίζεται σε 10,00 ανά μ2 ανά ημέρα. Για τις υπόλοιπες Δημοτικές καιΤοπικές Κοινότητες το τέλος καθορίζεται σε 5,00 € μ2 ανά ημέρα.

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ & ΚΑΣΤΑΝΑ
Το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € ανά μ2 μηνιαίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κ.λ.π.
Καταστήματα τα οποία θέλουν να κάνουν προβολή ορισμένων προϊόντων τους κλπ σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πλην της πλατείας Δημοκρατίας το τέλος καθορίζεται σε 50,00 € ανά μ2 την ημέρα.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Τοποθέτηση ψυγείου αναψυκτικών μονό ή διπλό & ψυγείο παγωτών.
Πλατεία Δημοκρατίας: Μονό ψυγείο αναψυκτικών & παγωτών 150,00 € έκαστο. Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 300,00 €. Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 40,00 € μ2.
Πλατεία Ειρήνης, Παναγοπούλου – 28ης Οκτωβρίου – Μερκούρη – Τσακανίκα – Εθνάρχου Μακαρίου: Μονό ψυγείο αναψυκτικών 75,00 € | Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 150,00 € | Ψυγείο παγωτών 80,00 € | Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 30,00 € μ2
Α – Β ΖΩΝΗ: πλην των ανωτέρω: Μονό ψυγείο αναψυκτικών 50,00 € | Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 120,00 €, | Ψυγείο παγωτών 50,00 € | Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 25,00 μ2
Γ – Δ ΖΩΝΗ: Μονό ψυγείο αναψυκτικών 40,00 € | Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 120,00 €, | Ψυγείο παγωτών 40,00 € | Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 15,00 μ2

Στις λοιπές Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες: Μονό ψυγείο αναψυκτικών 25,00 € | Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 50,00 €, | Ψυγείο παγωτών 25,00 € | Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 5,00 μ2. Τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται να καταβάλουν οι μισθωτές αυτών.

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ:
Το τέλος βαρύνει τους ιδιοκτήτες περιπτέρων και προσδιορίζεται ετησίως ως εξής:
Α’ ΖΩΝΗ: 150,00 € | Β’ ΖΩΝΗ: 120,00 € | Γ’ ΖΩΝΗ: 90,00 € | Δ’ ΖΩΝΗ: 60,00 €
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 120,00 €
ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: 60,00 €