«Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ωφελούμενων από το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) στο Δήμο Θέρμου»

Δευτέρα, 04 Μάιου 2015 και ώρα 16.00μ.μ.

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θέρμου.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμου, στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο» της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην ΑΙΤΩΛΙΑ», σας προσκαλεί στο 9ο Workshop με θέμα, «Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ωφελούμενων από το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) στο Δήμο Θέρμου» που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 04 Μάιου 2015 και ώρα 16.00μ.μ.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
κος Παναγιώτης Τσιχριτzής