Διάσπαρτες χωματερές κοντά στην παλιά κοίτη του Αχελώου…

skoupidia_axeloos_7Συνεχίζεται από ασυνείδητους η εναπόθεση μπάζων και η ρίψη κάθε είδους σκουπιδιών κατά μήκος της παλιάς κοίτης του Αχελώου, από την γέφυρα Αχελώου μέχρι τον οικισμό του Αγίου Γεωργίου Καλυβίων…

Κάποιος που διέρχεται από την περιοχή θα συναντήσει διάσπαρτες χωματερές, να συμπληρώνουν το βάναυσα παραμορφωμένο τοπίο των βουνών με τα αδρανή υλικά.

skoupidia_axeloos_5Υπάρχουν διάσπαρτες μικρές  χωματερές, με σκουπίδια, ψόφια ζώα, άχρηστα υλικά συνεργείων αυτοκινήτων και αδρανή υλικά από παλιά σπίτια ή νέες οικοδομές που κείτονται σε κοινή θέα δίπλα στον δρόμο, καθώς και μέσα στην παλιά κοίτη.

Στις μέρες μας μεταφέρονται σκουπίδια και απορρίμματα από άλλες περιοχές στους ΧΥΤΑ του νομού μας, αλλά για τις επικίνδυνες χωματερές που ¨φυτρώνουν¨ καθημερινά στην περιοχή του Αχελώου δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα…

Πηγή:kalyvia.gr