Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σχολείο Μεσολογγίου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Σχολείο σεμιναριακών μαθημάτων του προγράμματος «Κωστής Παλαμάς» με θέμα την προβολή, διάδοση και αξιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμούμέσω των σπουδών επικοινωνίας με την ευρύτερη έννοιά τους. Το συνολικό εγχείρημα αποσκοπεί να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επικοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό και επιπλέον μια κριτική αντίληψη γύρω από τις πολιτισμικές αναζητήσεις των σπουδών επικοινωνίας.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες των κλάδων του τουρισμού, του πολιτισμού και της δημοσιογραφίας, καθώς και σε όσους και όσες ενδιαφέρονται για τα εν λόγω πεδία, με απώτερο σκοπό την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος.

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το «Σχολείο»του προγράμματος «Κωστή Παλαμά» θα πραγματοποιηθεί στoΜεσολόγγι στις 16-21 Μαΐου 2015με θέμα: «Ιστορική μνήμη και Πολιτισμός».

Η δωρεάν συμμετοχή στα σεμιναριακά μαθήματα απαιτεί τη συνεπή παρουσία των εκπαιδευόμενων και την ενεργή συμμετοχή τους στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν.

Πρόγραμμα:

Ανοιχτές διαλέξεις του καθηγητή Παναγιώτη Κοντού και της καθηγήτριας Ελένης Πολίτη-Μαρμαρινού

Θεματικές ενότητες:31 ώρες διδασκαλίας

Διδάσκοντες: ΔρΑναστασία Μαρινοπούλου, ΔρΆννα Μαυρολέων, Δρ Νίκος Παπαναστασίου.

Λαϊκός πολιτισμός και τουρισμός

Το μάθημα ‘Λαϊκός πολιτισμός’ συγκροτεί μία σειρά σεμιναριακώνπαραδόσεων και εστιάζεται στην παρουσίαση και μελέτη θεμάτων πολιτισμού, λαϊκής παράδοσης, τουριστικής πολιτικής και αναπτυξιακής αξιοποίησης.

Πολιτισμός και τουριστική αξιοποίηση

Σκοπός τού σεμιναριακού μαθήματος είναι η επαφή των εκπαιδευόμενων μέσα από μια διττή οπτική τού «τουρίστα-επισκέπτη», του «πολίτη- διαχειριστή» και η ανάδειξη νέων οπτικών στην προβολή-διαχείριση των χώρων και των δρωμένων που τελέστηκαν ή που ακόμα τελούνται σε αυτούς.

Ιστορική μνήμη και πολιτισμός

Στόχος του σεμιναριακού μαθήματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να προσεγγίσουν την κουλτούρα της ιστορικής μνήμης που αφορά στη διαχείριση της δημόσιας ιστορίας εκτός των καθιερωμένων χώρων τής επιστημονικής ιστορικής έρευνας. Σκοπός επίσης είναι να προβληματιστούν οι εκπαιδευόμενοι αναφορικά με τον τρόπο διαμεσολάβησης της ιστορίας στο ευρύ κοινό από μέσα μαζικής ενημέρωσης, επετειακές εκδηλώσεις, μουσεία ή «ιστορικές» ταινίες, των οποίων η ερμηνεία της ιστορίας συχνά επηρεάζει την πολιτική επικαιρότητα, αφού γίνεται αντικείμενο δημοσίων αντιπαραθέσεων.

Μετά το πέρας των ταχύρρυθμων μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Για την αίτηση συμμετοχής απευθυνθείτε στο:http://kostispalamas.uoa.gr