Διαγωνισμός για 68 κενές θέσεις δικαστικών επιμελητών στο υπουργείο Δικαιοσύνης – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση 68 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επιμελητών, ο οποίος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 στο Κατάστημα του Εφετείου της έδρας του κάθε Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι γεννήθηκαν κατά τα έτη 1975 έως και 1993. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στο γραμματέα του Πρωτοδικείου της πρώτης επιλογής τους, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από το διαγωνισμό, αίτηση συμμετοχής. Όσοι αποφοιτήσουν υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία σαράντα (40)  ημερών από τη χορήγηση της βεβαίωσης παρακολούθησης των σεμιναρίων, να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης αίτηση διορισμού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος.

2. Πιστοποιητικό υγείας, που θα προκύπτει από γνωμάτευση παθολόγου και ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών.

3. Γραμμάτια διορισμού: α) υπέρ του ΕΤΑΑ- Τομέας Ασφάλισης Νομικών (από το ΕΤΑΑ/ΤΑΝ Σωκράτους 53 ή υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος) και β) υπέρ του ΕΤΑΑ- Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (από υποκατάστημα της ALPHA BANK).

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας διαβατηρίου.

 

aftodioikisi.gr