Μέχρι τις 20/04 , η υποβολή συμφωνητικών στο taxis

Μέχρι τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 θα πρέπει οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής , τα συμφωνητικά του 1ου Τριμήνου του 2015.
Η υποβολή της κατάστασης Συμφωνητικών μεταξύ οντοτήτων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις , νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής κλπ) είναι υποχρεωτική με βάση τη παρ. 16, άρθρου 8 του Ν. 1882/1990.Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους και συμπεριλαμβάνουν τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.Από την 01-01-2015 , υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω taxis