Αιτήσεις για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Έως και τις 17 Απριλίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) στο πλαίσιο της προετοιμασίας υλοποίησης του προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Αιτήσεις υποβάλλονται σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2014-2015.

Με τη λήξη της προθεσμίας  για την υποβολή αιτήσεων, η κάθε ΔΔΕ αποστέλλει άμεσα αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου στο email statpds@minedy.gov.gr. Κάθε ΔΔΕ υποχρεούται να αναρτήσει τους πίνακες με τις αιτήσεις και τους επιλεγέντες διδάσκονται σε εμφανές σημείο. Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210 3442212.

 

aftodioikisi.gr