ΦΩΤΟ ΗΜΕΡΑΣ

«Ατυχής και ζαλισμένος έπεσα σε μια λακκούβα. | Τι λακκούβα, λακκουβάρα κι όλους τους χωρεί. | Κόσμος σε απελπισία στη λακκούβα, στη λακκούβα. […]| Σε λακκούβα ζοφερή όποιος πέσει πώς να βγει.» («Η Λακκούβα» | Στίχοι – Μουσική: ΑΓΑΜΟΙ ΘΥΤΑΙ | Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τη λακκουβάρα του Ψηλογέφυρου)