Με 44 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 9η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 1. Έγκριση λήψης απόφασης για τη σύναψη επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. & Δ. – πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
 2. Σχετικά με διοικητική και τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
 3. Έγκριση της υπ’αριθ. 26/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” σχετικά με τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
 4. Έγκριση της υπ’αριθ. 5/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου “Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών-Βάσως Κατράκη” σχετικά με τακτοποιητική αναμόρφωση προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 (εισηγητής κ. Σταράμος Παν . – Αντιδήμαρχος).
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Κατοχής, Νεοχωρίου και λοιπών κτιρίων’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 6. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Ανάπλαση – αναβάθμιση του κέντρου της πόλης του Θέρμου’’ της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5000464 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Πλακόστρωση δρόμων’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ‘‘Διαμόρφωση κεντρικής οδού Σταμνάς’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου “Ηλεκτροφωτισμός οδών στη πόλη του Μεσολογγίου και στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 10. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου “Ηλεκτροφωτισμός οδών στην Τ.Κ. Σταμνάς , Τ.Κ. Πενταλόφου και Δ.Κ. Κατοχής” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση τμήματος κεντρικής οδού Νεοχωρίου και ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε Νεοχώρι και Κατοχή” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Κατοχής, Νεοχωρίου και λοιπών κτιρίων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Χρυσοβεργίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Αγίου Ιωάννη Αιτωλικού” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Αποπεράτωση πλακόστρωσης πλατειάς Γουριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΚΠΕ Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 16. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευές πρόσβασης ΑΜΕΑ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 17. Έγκριση 3ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Αστική Οδοποιία” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 18. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: “Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 19. Έγκριση παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Διανοίξεις οδών στο σχέδιο πόλεως Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας “Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση πράξεων της ΟΧΕ για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (Υποστηρικτική μελέτη κυκλοφοριακού σχεδιασμού για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στη σύνταξη της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας και ανάπλαση της αρτηρίας Ναυπάκτου-Παπαδιαμαντοπούλου στο εντός σχεδίου τμήμα της»)” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Επισκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Νεοχωρίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Αστική Οδοποιία” (εισηγητής κ .Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Αγροτική Οδοποιία και καθαρισμός ρεμάτων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Συντήρηση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου “Αντιπλημμυρική θωράκιση & αποκατάσταση βλαβών από τις φυσικές καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Καθαρισμός, διάνοιξη & εκβάθυνση (αποκατάσταση λειτουργικών βαθών) διαύλων Ανατολικής Κλείσοβας & Λιμένα Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 3. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων 4ης Γεωγρ. Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας – τροποποίηση της υπ’αριθμ. 67/2017 απόφασής μας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
 4. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρίας Μεσολογγίου “ΑΝ.ΜΕ” – Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 291/2017 απόφασής μας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).
 5. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου “Εργασίες λήψης προσωρινών μέτρων ασφαλείας στο επικίνδυνο κτίριο κληροδοτήματος Κωστάκη (Τζαβέλα 23) στα Εξάρχεια” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 2. Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση θερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Ι.Π Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθάγγελος – Αντιδήμαρχος).
 4. Ορισμός υπευθύνων λογαριασμών για τα έργα του Π.Δ.Ε. , ΕΣΠΑ κλπ. που κινούνται ηλεκτρονικά μέσω της τράπεζας Ελλάδος (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 5. Ορισμός υπαλλήλων Ταμείου Ι.Π. Μεσολογγίου (Ταμία και Αναπληρωτή), υπευθύνων για χειρισμό τραπεζικών λογαριασμών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής καθώς και ορισμός υπαλλήλων υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών του Δήμου κλπ. στα πιστωτικά ιδρύματα (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μακροχρόνια εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Δ.Κ. Αιτωλικού (εισηγητής κ .Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 7. Έγκριση ή μη αιτημάτων οφειλετών του Δήμου για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 110 του Ν. 4611/2019 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 8. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρησης κτιρίου για τη στέγαση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Μεσολογγίου για το σχολικό έτος 2019-2020 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 9. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 10. Αποδοχή ποσού από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» (εισηγητής κ .Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 11. Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’αριθμ. 336/2018 απόφασής μας περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 12. Έγκριση πρόσληψης ναυαγοσωστών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 13. Αποδοχή ποσού από επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, για την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και έμμισθους Ειδικευμένους και Εξειδικευμένους Ιατρούς (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 14. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού σχετικά με “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, των νομικών προσώπων και των σχολικών επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) έως την ολοκλήρωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού –άνω των ορίων –σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016“ (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 15. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μπαλαμπάνης

Δυτική Ελλάδα: Οι εκλογές ανοίγουν την διέλευση στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου