21 προσλήψεις στον Δήμο Λευκάδας και 7 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Εγκρίνονται 21 προσλήψεις στον Δήμο Λευκάδας

Ο δήμος Λευκάδας εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες ως εξής:

Α) Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών:

• Tέσσερις (4) ΔΕ29 Οδηγούς Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

• Έναν (1) ΔΕ29 Οδηγό διαξονικού ελκυστήρα

• Έναν (1) ΔΕ28 Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Χειριστής σαρώθρου)

• Εναν (1) ΔΕ Συντηρητή Μηχανημάτων Καθαριότητας Β) Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών:

• Δώδεκα(12)ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας/συνοδούς απορριμματοφόρων

• Δύο (2) ΥΕ16 Εργάτες Καθαριότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ


Προσλήψεις 7 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

aftodioikisi.gr

 

Προκήρυξε θέσεις εργασίας η πολυεθνική Η&M για το κατάστημά της στο Αγρίνιο