2,25 εκατ. ευρώ για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

2,25 εκατ. ευρώ για το «Βοήθεια στο Σπίτι». Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας η δαπάνη ύψους 2,25 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Πρόκειται για την α’ δόση από ένα συνολικό κονδύλι ύψους 5 εκατ. ευρώ που έχει προγραμματιστεί να εκταμιευθεί για τον ίδιο σκοπό. Η ανωτέρω δαπάνη αποτελεί το 45% του συνολικού ποσού και μεταφέρεται στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την περίοδο από 1.1.2018-31.12.2018.

149 θέσεις για την Αντιπυρική Προστασία της Αιτωλοακαρνανίας