1η Τακτική Γενική Συνέλευση Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Αιτωλοακαρνανίας

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Αιτ/νιας ο «ΘΑΛΗΣ»,

πραγματοποιεί σήμερα ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00μ.μ. την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015 η οποία θα γίνει στα γραφεία του Συνδέσμου, με θέμα τον ταμειακό απολογισμό του Ταμείου Αρωγής του Συνδέσμου  και διάφορα άλλα θέματα.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

 

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γραμματέας

 

Σελεβίστας Κων/νος                                   Σιορίκης Γεώργιος