18 προσλήψεις στην «Ένωση» Αγρινίου

18 προσλήψεις στην «Ένωση» Αγρινίου

8 οδηγούς και 10 ανειδίκευτους εργάτες ζητά η Ένωση για εποχιακή απασχόληση με δυνατότητα ανανέωσης

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ένωση» Αγρινίου για την στελέχωση του τμήματος Συντήρησης των Φωτοβολταϊκών Πάρκων ανακοίνωσε την πρόσληψη 18 εποχιακών υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, ζητά 8 οδηγούς που να είναι κάτοχοι επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης και 10 ανειδίκευτους εργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν βιογραφικά στην γραμματεία της Ένωσης, στα γραφεία της, στην οδό Παπαϊωάννου 23. Σε εύλογο χρονικό διάστημα όσοι καταθέσουν βιογραφικό θα κληθούν για συνέντευξη, θα γίνει η τελική επιλογή και άμεσα θα υπογραφούν οι συμβάσεις. Θα υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα τις ανάγκες του συνεταιρισμού.

Η «Ένωση» έχει αναλάβει για 20 χρόνια τη συντήρηση και την παρακολούθηση της λειτουργίας των 500 περίπου φωτοβολταϊκών σταθμών των παραγωγών που εκπροσωπεί, ενώ έχει προχωρήσει και σε σημαντικές επενδύσεις. Οι υπηρεσίες παροχής της Ένωσης για τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, καθώς επίσης και διοικητικών υπηρεσιών.

Όσοι εκ των ανειδίκευτων εργατών απασχοληθούν στην συντήρηση των φωτοβολταϊκών πάρκων θα εκπαιδευτούν στον χειρισμό των πλυστικών μηχανημάτων και θα ενταχθούν πλήρως στις ανάγκες του τμήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την φύση της δουλειάς.

Κων/νος Χονδρός