13η σύνταξη: Πληρώνονται και όσοι παίρνουν προσωρινή

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας η συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων δεν είχε λάβει την Παρασκευή 17 Μαΐου την 13η σύνταξη, η οποία τους καταβάλλεται σήμερα.