120 δόσεις: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα χρέη στην εφορία

Στην Βουλή βρίσκεται ήδη το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες υπερχρεωμένους πολίτες να το περιμένουν… πως και πως.

Η ρύθμιση, όπως έχει γίνει γνωστό, θα αφορά τα χρέη σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους. Ωστόσο, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Ειδικά για τις οφειλές στην Εφορία, οι οφειλέτες θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τους όρους και τις προϋποθέσεις, για να μην βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Αναλυτικά οι όροι για τα χρέη στην εφορία

-Στην ρύθμιση θα μπορούν αν υπαχθούν όσοι έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους μέχρι 31-12-2018.

-Σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα μπορούν να υπαχθούν και ποσά που έχουν ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων. Δεν μπορούν, όμως, να υπαχθούν οφειλές οι οποίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων του 2015 η οποία παραμένει ενεργή

-Οι οφειλές των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις ενώ των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 30 μηνιαίες δόσεις.

-Ο ελάχιστος αριθμός των δόσεων είναι 18 και ο μέγιστος οι 120.

-Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 30 ευρώ.

-Για να ενταχθεί κάποιος στην ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση τα πέντε τελευταία χρόνια.

-Η αίτηση θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μέσω του taxis και η πρώτη δόση θα πληρωθεί τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης.

-Αν υπάρξει καθυστέρηση πληρωμής της δόσης σε δύο συνεχόμενους μήνες, χάνεται η ρύθμιση.

Ο υπολογισμός βάσει εισοδήματος

Μοναδικό κριτήριο είναι το εισόδημα. Και ειδικότερα: Το εισόδημα διαιρείται με το 12 και έτσι προκύπτει η μηνιαία δόση. Στη συνέχεια η συνολική οφειλή διαιρείται με τη μηνιαία δόση και έτσι προκύπτει ο αριθμός των δόσεων. Συγκεκριμένα για τμήμα εισοδήματος έως 10.000 ευρώ ο συντελεστής είναι μηδέν. Για τμήμα εισοδήματος:

1. από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),

2. από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),

3. από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),

4. από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),

5. από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%),

6. από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

7. από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),

8. πάνω από 100.000 με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, ως εξής:

– κατά μία (1) μονάδα για ένα τέκνο,

– κατά δύο (2) μονάδες για δύο τέκνα,

– κατά τρεις (3) μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Τέλος να σημειωθεί ότι όσες οφειλές είναι έως 3.000 ευρώ και οι οφειλέτες έχουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, τότε η ρύθμιση είναι άτοκη, ενώ για τους υπόλοιπους οφειλές το επιτόκιο της ρύθμισης έχει οριστεί στο 5%.

newsit.gr

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, ΟΤΑ (έγγραφο)