Πρόστιμα σε τρεις επιχειρήσεις στη Ναύπακτο

Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ.  269876/4656/18-10-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€)  σε κατάστημα με φρούτα – λαχανικά – κατεψυγμένα – είδη Σούπερ Μάρκετ στην Ναύπακτο επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14/10/2016 στην παραπάνω επιχείρηση από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου, διαπιστώθηκε να  διακινεί  δέκα (10) κιλά κατεψυγμένα αλιεύματα με ελλιπή στοιχεία στα παραστατικά διακίνησης.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 13 του Ν. 4177/2013,  του άρθρου 101 της ΥΑ /Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)»,για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 101 παρ.6β της ΥΑ /Α2-718 /31/7/2014 ύψους χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ.


Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ. 270170/4662/18-10-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€)  σε κατάστημα καφέ – μεζεδοπωλείο -εστιατόριο στην στην Ναύπακτο επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14/10/2016 στην παραπάνω επιχείρηση από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου, διαπιστώθηκε να κατέχει προς διακίνηση δέκα (10) κιλά κατεψυγμένα αλιεύματα με ελλιπή στοιχεία στα παραστατικά διακίνησης.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 13 του Ν. 4177/2013,  του άρθρου 101 της ΥΑ /Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)»,για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 101 παρ.6β της ΥΑ /Α2-718 /31/7/2014 ύψους χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ.


Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ. 269870/4655/18-10-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€)  σε  κατάστημα καφέ – μπάρ στην στην Ναύπακτο επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14/10/2016 στην παραπάνω επιχείρηση από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου, διαπιστώθηκε να κατέχει πλαστική φιάλη τσίπουρου πέντε (5) λίτρων χωρίς ενδείξεις.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 3 του Ν. 4177/2013,  του άρθρου 10 της ΥΑ /Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)»,για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 10 παρ.5α της ΥΑ /Α2-718 /31/7/2014 ύψους χιλίων (1.000) ΕΥΡΩ.