Η Αρχαιολογική-Ιστορική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδος διοργανώνει εκδρομή

Η Αρχαιολογική-Ιστορική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδος διοργανώνει το Σάββατο και την Κυριακή 22και 23 Οκτωβρίου εκδρομή σε Δελφούς, Όσιο Λουκά. Ορχομενό και Άμφισσα.

Διανυχτέρευση στους Δελφούς.

Πληροφορίες : Αθαν. Σπυρόπουλος

Τηλ.6942552111.