ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΗ μαρίνα Μεσολογγίου, στη βουλή από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Αρβανιτίδη

Η μαρίνα Μεσολογγίου, στη βουλή από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Αρβανιτίδη

Η μαρίνα Μεσολογγίου, στη βουλή από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Αρβανιτίδη

Η Μαρίνα Μεσολογγίου είναι ένα φυσικό λιμάνι για το οποίο διενεργήθηκε διαγωνισμός από το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας). Πλειοδότης στον διαγωνισμό αναδείχθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «Κ/Ξ PJJ MENNEN – Ι.Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» και υπεγράφη η από 3/3/2009 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον τότε Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης.

Την 17-12-2013 υπογράφεται νέα σύμβαση μεταξύ και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από την Υπουργό Τουρισμού και της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.» και παραχωρείται εκ νέου απευθείας και άνευ δημοπρασίας η χρήση και εκμετάλλευση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα που χωροθετήθηκε με την υπ’ αριθ. Τ/1421/7-4-1997 υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 5588/4-4-2012 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση, σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο ζώνης λιμένος συνολικής εκτάσεως 88.670 τ.μ. (θαλάσσιας ζώνης) και 48.045 τ.μ. (χερσαίας ζώνης), να κατασκευάσει τουριστικό λιμένα μαρίνα την οποία και θα χρησιμοποιεί κατά το άρθρο 9 της από 17-12-2013 νέας σύμβασης, κατά τη φύση και τον προορισμό του, απαγορευμένης οποιασδήποτε μεταβολής της χρήσης του. Επιπρόσθετα, ανέλαβε την υποχρέωση να μεριμνήσει για την υποβολή και έγκριση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων, λιπαντελαίων και απορριμμάτων καθώς και επικίνδυνων αποβλήτων, να μεριμνήσει για την ύπαρξη κατάλληλων και επαρκών εγκαταστάσεων υποδοχής των ως άνω ρύπων και να μεριμνήσει για την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με τη λιμενική αρχή ήτοι το οικείο Λιμεναρχείο Μεσολογγίου, τα οποία όμως έως σήμερα εκκρεμούν.

Η σύμβαση όριζε, επίσης, την υποχρέωση της εταιρείας να ολοκληρώσει τα πάσης φύσεως έργα και εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα μέσα σε τρία χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης. Για το λόγο αυτό προβλεπόταν η υποχρέωση της εταιρείας να υποβάλει αίτημα στην Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού για την έκδοση άδειας λειτουργίας του τουριστικού λιμένα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η εν λόγω εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε καμία εργασία κατασκευής και προώθησης των έργων και εγκαταστάσεων από την ημέρα υπογραφής της από 17-12-2013 νέας σύμβασης.

Παρά την εκτεταμένη, δηλαδή, δραστηριότητα, που ως άνω περιγράφηκε, η εταιρεία δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή προέγκριση λειτουργίας για τη Μαρίνα και κατά συνέπεια δεν έχουν ελεγχθεί ούτε εγκριθεί τα παρακάτω:

α. Θεωρημένες Οικοδομικές άδειες,

β. Σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων «ως κατασκευάστηκαν» συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών,

γ. Σχέδιο Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας,

δ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση Παραχώρησης ή τη Σύμβαση Παραχώρησης,

ε. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας ή βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με υποχρέωση υποβολής του, σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας,

στ. Άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων,

ζ. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Φάρων για φωτοσήμανση των λιμενικών έργων,

η. Βεβαίωση υποβολής των απαιτουμένων δικαιολογητικών για τον επανακαθορισμό αιγιαλού – παραλίας. (Τα παραστατικά της παρ. 10.1 του άρθρου 160 Ν.4070/2012 τροποποιήθηκαν με την ΥΑ με αριθ. 27301(ΦΕΚ Β 3088/4.12.2013).

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

 

  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο με σκοπό τη διακοπή κάθε παράτυπης εμπορικής και άλλης δραστηριότητας της Μαρίνας Μεσολογγίου;
  • Τι σκοπεύει το Υπουργείο να κάνει ώστε να εξασφαλίσει την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των έως τώρα δημοσίων εσόδων της Μαρίνας;
  • Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον προωθώντας παράλληλα την αξιοποίηση της Μαρίνας προς όφελος του Νομού και των πολιτών του;

Προς

  • τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.  Θοδωρή Δρίτσα
  • τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη

 

 

Θέμα: Λειτουργία της Μαρίνας Μεσολογγίου

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Αρβανιτίδης

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr