Θέση Καθαριστή στο Δήμο Μεσολογγίου

Ο δήμος Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δίµηνης απασχόλησης, ενός ατόµου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ